Wszystko o IKE, IKZE i PPE

Norwegia najlepszym krajem dla emerytów

By on Sierpień 6, 2017 in Globalny Przegląd Emerytalny with 0 Comments
Norwegia najlepszym krajem dla emerytów

Norwegia utrzymała  swoją pozycję jako kraj o najwyższej pozycji w globalnym indeksie emerytalnym Natixis Global Retirement Index. Indeks ten oblicza ogólny wskaźnik bezpieczeństwa emerytalnego w oparciu o analizę 18 kluczowych czynników wpływających na emeryturę w czterech wielkich kategoriach: finanse, zdrowie, dobrobyt materialny i jakość życia. Według globalnego indeksu emerytalnego Norwegia zajęła pierwsze miejsce w 2017 […]

Czytaj dalej »

USA: Emerytura z Social Security może być wystarczająca dla pracowników o niskich dochodach

USA: Emerytura z Social Security może być wystarczająca dla pracowników o niskich dochodach

Amerykański Instytut Przedsiębiorczości (American Enterprise Institute) kwestionuje korzyści z automatycznego zapisywania pracowników o niskich dochodach do kont IRA oferowanych przez poszczególne stany. Stanowe IRA W całym kraju ponad połowa stanów stara się tworzyć indywidualne konta emerytalne z automatycznym zapisywaniem się dla osób o niskich dochodach, które nie uczestniczą w planach oferowanych przez pracodawcę, zauważa American […]

Czytaj dalej »

Wielka Brytania: Wiek emerytalny będzie rósł szybciej

Wielka Brytania: Wiek emerytalny będzie rósł szybciej

Wzrost wieku emerytalnego do 68 nastąpi 7 lat wcześniej niż planowano – ogłosili przedstawiciele rządu Wielkiej Brytanii. Określono także plany dalszego wzrostu wieku do 70 lat w roku 2056. David Gauke, sekretarz stanu ds. Pracy i Emerytur, powiedział w Parlamencie, że wzrost wieku do 68 lat zostanie zrealizowany w latach 2037-2039, co jest zgodne z […]

Czytaj dalej »

UPS zamrozi plany emerytalne dla 70 000 pracowników, aby obniżyć koszty

UPS zamrozi plany emerytalne dla 70 000 pracowników, aby obniżyć koszty

United Parcel Service (UPC) zamraża plan emerytalny dla około 70 000 pracowników w Stanach Zjednoczonych ze względu na rosnące koszty i zmienność w określaniu przyszłych płatności w planie, zastępując je różnymi innymi świadczeniami emerytalnymi. Nastąpi to jednak dopiero w dniu 1 stycznia 2023 r.  W związku z tym pracownicy, których dotyczy problem, mają więcej niż […]

Czytaj dalej »

Powstaną paneuropejskie plany emerytalne

Powstaną paneuropejskie plany emerytalne

Komisja Europejska ujawniła swoje plany dotyczące paneuropejskiego indywidualnego planu emerytalnego (PEPP) mającego na celu zapewnienie możliwości indywidualnego oszczędzania na emeryturę w całej Unii Europejskiej. Propozycja ta ma na celu stworzenie takich narzędzi, aby dostawcy emerytur mogli oferować innowacyjny i prosty ogólnoeuropejski plan emerytalny. Będzie on regulowany przez te same normy w ramach całej UE. Produkt […]

Czytaj dalej »

W USA kobiety są lepszymi inwestorami od facetów

By on Czerwiec 23, 2017 in Globalny Przegląd Emerytalny with 0 Comments
W USA kobiety są lepszymi inwestorami od facetów

Jeśli uważasz, że mężczyźni osiągają lepsze wyniki niż kobiety, jeśli chodzi o oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy, badania z Fidelity mogą Cię zaskoczyć. Analiza ponad ośmiu milionów klientów z Fidelity pokazuje, że kobiety w rzeczywistości osiągają wyższe stopy zwrotu z inwestowania oszczędności niż mężczyźni. Niezależnie od poziomu wykształcenia oraz osobistych lub zawodowych osiągnięć, wiele kobiet wciąż […]

Czytaj dalej »

Największe gospodarki na świecie będą potrzebowały 400 bln dolarów

By on Czerwiec 22, 2017 in Globalny Przegląd Emerytalny with 2 Comments
Największe gospodarki na świecie będą potrzebowały 400 bln dolarów

Według World Economic Forum (WEF) przyszłe pokolenia stają przed największym kryzysem emerytalnym w historii, chyba że decydenci z najbardziej rozwiniętych światowych gospodarek podejmują pilne działania. Według analiz przeprowadzonych przez WEF sześć krajów o największych zobowiązaniach emerytalnych wobec swoich obywateli – USA, Kanada, Wielka Brytania, Holandia, Japonii i Australia, a także dwa kraje o największej liczbie […]

Czytaj dalej »

Tylko 28% funduszy działających w Europie pokonało swój benchmark

Tylko 28% funduszy działających w Europie pokonało swój benchmark

Firma Lyxor Asset Management przeprowadziła badania efektywności funduszy inwestycyjnych działających w Europie. Coroczne badanie firmy Lyxor wykazało, że w 2016 r.  najlepiej radziły sobie fundusze inwestujące we francuskie small capy, które w 61% pokonały swoje benchmarki, a fundusze europejskich małych firm w 56 procentach były lepsze od swoich punktów odniesienia.  Z drugiej strony fundusze inwestujące […]

Czytaj dalej »

USA: Prywatne oszczędności najważniejszym źródłem utrzymania na emeryturze

USA: Prywatne oszczędności najważniejszym źródłem utrzymania na emeryturze

Pięćdziesiąt procent pracujących Amerykanów spodziewa się, że konto w planie 401 (k) lub inne osobiste konto emerytalne będzie ich głównym źródłem dochodów na emeryturze – jest to najwyższy odsetek (o jeden punkt wyższy od poprzedniego rekordu), który firma Gallup zarejestrowała od kwietnia 2008 roku. Jednocześnie 34% osób wskazuje na emeryturę otrzymywaną z Social Security jako […]

Czytaj dalej »

Amerykańskie fundusze stawiają na rynki wschodzące

Amerykańskie fundusze stawiają na rynki wschodzące

Wzrosty na rynkach wschodzących OFI Global Asset Management, OppenheimerFunds i Greenwich Associates opublikowały nowy raport: „Institutional Perspectives: The Future of Emerging Markets Investing”. Raport został przygotowany na podstawie ponad 120 wywiadów z przedstawicielami funduszy emerytalnych, publicznych planów emerytalnych, planów DB oraz planów DC w USA i Europie. Steve Paddon z OFI Global Asset Management sugeruje, […]

Czytaj dalej »

Top