Wszystko o IKE, IKZE i PPE

Archive for Lipiec, 2017

USA: Emerytura z Social Security może być wystarczająca dla pracowników o niskich dochodach

USA: Emerytura z Social Security może być wystarczająca dla pracowników o niskich dochodach

Amerykański Instytut Przedsiębiorczości (American Enterprise Institute) kwestionuje korzyści z automatycznego zapisywania pracowników o niskich dochodach do kont IRA oferowanych przez poszczególne stany. Stanowe IRA W całym kraju ponad połowa stanów stara się tworzyć indywidualne konta emerytalne z automatycznym zapisywaniem się dla osób o niskich dochodach, które nie uczestniczą w planach oferowanych przez pracodawcę, zauważa American […]

Czytaj dalej »

Wielka Brytania: Wiek emerytalny będzie rósł szybciej

Wielka Brytania: Wiek emerytalny będzie rósł szybciej

Wzrost wieku emerytalnego do 68 nastąpi 7 lat wcześniej niż planowano – ogłosili przedstawiciele rządu Wielkiej Brytanii. Określono także plany dalszego wzrostu wieku do 70 lat w roku 2056. David Gauke, sekretarz stanu ds. Pracy i Emerytur, powiedział w Parlamencie, że wzrost wieku do 68 lat zostanie zrealizowany w latach 2037-2039, co jest zgodne z […]

Czytaj dalej »

UPS zamrozi plany emerytalne dla 70 000 pracowników, aby obniżyć koszty

UPS zamrozi plany emerytalne dla 70 000 pracowników, aby obniżyć koszty

United Parcel Service (UPC) zamraża plan emerytalny dla około 70 000 pracowników w Stanach Zjednoczonych ze względu na rosnące koszty i zmienność w określaniu przyszłych płatności w planie, zastępując je różnymi innymi świadczeniami emerytalnymi. Nastąpi to jednak dopiero w dniu 1 stycznia 2023 r.  W związku z tym pracownicy, których dotyczy problem, mają więcej niż […]

Czytaj dalej »

Powstaną paneuropejskie plany emerytalne

Powstaną paneuropejskie plany emerytalne

Komisja Europejska ujawniła swoje plany dotyczące paneuropejskiego indywidualnego planu emerytalnego (PEPP) mającego na celu zapewnienie możliwości indywidualnego oszczędzania na emeryturę w całej Unii Europejskiej. Propozycja ta ma na celu stworzenie takich narzędzi, aby dostawcy emerytur mogli oferować innowacyjny i prosty ogólnoeuropejski plan emerytalny. Będzie on regulowany przez te same normy w ramach całej UE. Produkt […]

Czytaj dalej »

Top