Wszystko o IKE, IKZE i PPE

Archive for Styczeń, 2018

69% funduszy emerytalnych uważa, że ich członkowie są zaniepokojeni kwestiami ESG

By on Styczeń 23, 2018 in Globalny Przegląd Emerytalny with 0 Comments
69% funduszy emerytalnych uważa, że ich członkowie są zaniepokojeni kwestiami ESG

Większość (69%) funduszy emerytalnych uważa, że ich członkowie są zaniepokojeni kwestiami środowiskowymi i społecznymi (ESG). Badanie przeprowadzone przez LGT Capital Partners, wśród niemal 100 inwestorów instytucjonalnych na całym świecie, wykazało, że trzy czwarte (76%) właścicieli aktywów włącza kwestie ESG do swoich procesów podejmowania decyzji inwestycyjnych, przy czym, ponad połowa (57%) wykorzystuje kryteria ESG w celu […]

Czytaj dalej »

Harmonizacja podatkowa „wysoce nieprawdopodobna” w europejskim IKE

By on Styczeń 18, 2018 in Globalny Przegląd Emerytalny with 0 Comments
Harmonizacja podatkowa „wysoce nieprawdopodobna” w europejskim IKE

Nowe wnioski dotyczące ogólnoeuropejskiego indywidualnego planu emerytalnego (PEPP) pokazują, że harmonizacja podatków między państwami członkowskimi jest „wysoce nieprawdopodobna”. Jednak możliwe jest wprowadzenie  specjalnych zasad podatkowych dla PEPP. W dokumencie roboczym przedłożonym przez Komisję Gospodarczą i Monetarną Parlamentu Europejskiego 9 stycznia 2018 roku wskazano na potrzebę wprowadzenia PEPP, ale podkreślono kluczowe kwestie dotyczące opodatkowania i dostępności […]

Czytaj dalej »

Europejskie fundusze emerytalne mają bardzo duże deficyty

By on Styczeń 5, 2018 in Globalny Przegląd Emerytalny with 0 Comments
Europejskie fundusze emerytalne mają bardzo duże deficyty

Europejskie fundusze i plany emerytalne działające według formuły zdefiniowanego świadczenia (DB) i plany hybrydowe mają niewystarczające aktywa na pokrycie swoich przyszłych zobowiązań. Taki jest wynik testu warunków skrajnych przeprowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), organ nadzoru Unii Europejskiej. Przedstawiciele EIOPA oświadczyli, że 25% spośród 195 pracodawców oferujących programy znane jako […]

Czytaj dalej »

Top