ccc

Wszystko o IKE, IKZE i PPE

Europejski sektor emerytalny stoi przed poważnymi wyzwaniami

Europejski sektor emerytalny „jest pod presją pilnego rozwiązania problemu” – powiedział Gabriel Bernardino, przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Przemawiając na dorocznej konferencji Handelsblatt w Berlinie w dniu 12 marca 2018 r., Bernardino powiedział, że perspektywy emerytalne są „pod presją wyzwań, ale wciąż obiecujące” i powtórzył potrzebę pomyślnego wdrożenia zarówno paneuropejskiego indywidualnego programu emerytalnego (PEPP), jak i  dyrektywy IORP II (dotyczącej pracowniczych programów emerytalnych).

Przewodniczący EIOPA wypowiadał się po tym, jak Komisja Europejska uruchomiła plan działania w sprawie finansowania trwałego wzrostu, który uwzględniał  poprawkę do dyrektywy IORP II.

Bernardino powiedział, że: „Przed nami dużo pracy, ale pierwszym krokiem we właściwym kierunku będzie skuteczne wdrożenie dyrektywy IORP II. Będziemy kontynuować prace regulacyjne wynikające z wymogów IORP II w obszarach takich jak informowanie członków, zarządzanie i ocena ryzyka. Naszym celem jest zapewnienie płynnego i spójnego wdrażania nowych wymogów, dostarczanie krajowym organom nadzorczym praktycznych rozwiązań, stymulowanie spójnych i skutecznych praktyk nadzorczych w całej Unii Europejskiej.” Podkreślił potrzebę utworzenia „transgranicznych programów emerytalnych”, aby stworzyć „korzyści skali”, co wpłynie na poprawę jakości zarządzania i ograniczy ryzyko inwestycyjne.

W ubiegłym roku EIOPA opublikowała raport na temat testów warunków skrajnych w 2017 r., w którym stwierdzono braki w finansowaniu przyszłych zobowiązań w planach DB oraz w planach hybrydowych; wyniosły one 349 mld EUR w scenariuszu bazowym i aż 702 mld EUR w scenariuszu niekorzystnym.

Bernardino dodał: „Wiele badań wykazało, że w Europie, ale także w wielu innych krajach rozwiniętych i rozwijających się, rośnie nie tylko luka emerytalna, ale także luka w finansowaniu funduszy emerytalnych, którą będzie bardzo trudno zamknąć. Doszedł do wniosku: „Bądźmy realistami. Należy stawić czoła wyzwaniom, a decyzje należy podjąć już teraz. Członkowie systemów i beneficjenci powinni mieć prawo do sprawiedliwego i odpowiedniego poziomu ochrony w całej Unii Europejskiej. „

Tags: , , , , , , ,

Subskrypcja

Podoba Ci się ten artykuł? Dołącz do subskrybentów bloga, a otrzymasz więcej tego rodzaju treści.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Top