Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /wp-content/uploads/2016/06/dump.php:1) in /wp-includes/feed-rss2.php on line 8
Emerytariusz http://emerytariusz.com Wszystko o IKE, IKZE i PPE Sun, 11 Mar 2018 10:05:29 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.6 http://emerytariusz.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-8729669-financial-growth-32x32.jpg Emerytariusz http://emerytariusz.com 32 32 USA: GE obniża o 2,4 miliarda dolarów największy deficyt emerytalny wśród spółek S & P 500 http://emerytariusz.com/usa-ge-obniza-o-24-miliarda-dolarow-najwiekszy-deficyt-emerytalny-wsrod-spolek-s-p-500/ http://emerytariusz.com/usa-ge-obniza-o-24-miliarda-dolarow-najwiekszy-deficyt-emerytalny-wsrod-spolek-s-p-500/#respond Sun, 11 Mar 2018 10:05:29 +0000 http://emerytariusz.com/?p=874 General Electric Co. obniżył w ubiegłym roku deficyt w poziomie finansowania zobowiązań w swoich planach emerytalnych  o 2,4 miliarda dolarów. Łączny deficyt 28,7 miliardów dolarów spadł o około 8 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, według raportu opublikowanego przez GE. Spółka zamknęła 2017 r. zobowiązaniami w wysokości 100,3 mld USD w ramach swoich programów emerytalnych i 71,6 mld USD w aktywach planów.

Fundusze emerytalne działające w GE są w centrum zainteresowania specjalistów z branży. Wszyscy zainteresowani zadają sobie pytanie, w jaki sposób przedsiębiorstwo wywiąże się ze swoich zobowiązań emerytalnych , mając jednocześnie do czynienia z poważnymi wyzwaniami związanymi z przepływami pieniężnymi i zyskami. Ogromny deficyt w planach emerytalnych komplikuje wysiłki dyrektora generalnego Johna Flannery’ego zmierzające do poprawy sytuacji finansowej GE poprzez zmiany w strukturze konglomeratu z Bostonu.

Choć nierzadko zdarza się, że korporacyjny plan emerytalny działający według zdefiniowanego świadczenia ma deficyt, to w GE na koniec 2016 r. był  on największy wśród spółek S & P 500 i aż o 50% procent większy od kolejnego deficytu ( Lockheed Martin z deficytem 16,9 mld USD). Pozycja w rankingu GE na koniec 2017 r. nie będzie znana, dopóki wszystkie firmy nie wydadzą rocznych sprawozdań , ale wśród spółek, które już opublikowały raporty deficyt GE pozostaje największy.

Spadek deficytu GE to przede wszystkim zasługa „wyników inwestycyjnych, wyższych składek pracodawcy oraz zmian w założeniach dotyczących śmiertelności i wynagrodzeń” – napisano w rocznym raporcie. Pomogło to zrekompensować wzrost zobowiązań, na które wpływają długoterminowe stopy procentowe. GE wskazał także na to, że spadły oczekiwane długoterminowe stopy zwrotu z inwestycji z 7,5 procent do 6,75 procent, co także miało wpływ na deficyt.

Planami emerytalnymi GE objętych jest około  618 000 obecnych i byłych pracowników. Główny plan, jeden z największych w USA, ma  439 000 członków. Poziom przyszłych zobowiązań w planach był dobrze finansowany przez wiele lat. Jednak deficyt wzrósł w ciągu ostatniej dekady z powodu niskich stóp procentowych i niestabilnych rynków finansowych. W aktywach planów jest również ponad 30 milionów akcji GE, które spadły o ponad 50 procent w ciągu ostatniego roku.

Po gruntownym remoncie zarządzania w połowie 2017 r. GE podjęło kroki mające na celu zwiększenie poziomu finansowania w planach emerytalnych. W listopadzie pożyczyła 6 miliardów dolarów na prefinansowanie planu do 2020 r. GE czerpie również korzyści z rosnących stóp procentowych.

bloomberg.com

]]>
http://emerytariusz.com/usa-ge-obniza-o-24-miliarda-dolarow-najwiekszy-deficyt-emerytalny-wsrod-spolek-s-p-500/feed/ 0
Globalne aktywa emerytalne wzrosły o 13,6% w 2017 roku http://emerytariusz.com/globalne-aktywa-emerytalne-wzrosly-o-136-w-2017-roku/ http://emerytariusz.com/globalne-aktywa-emerytalne-wzrosly-o-136-w-2017-roku/#respond Sat, 24 Feb 2018 18:10:09 +0000 http://emerytariusz.com/?p=871 Globalne aktywa emerytalne wzrosły w 2017 roku o 13,6% do rekordowej wartości 41,35 bln USD, co stanowi największy roczny wzrost w ciągu ostatnich 20 lat, podał instytut Thinking Ahead, organizacja non-profit, która jest częścią grupy Willis Towers Watson. Aktywa emerytalne w 22 największych rynkach wzrosły do najwyższego poziomu od czasu rozpoczęcia badania w 1997 roku. Średni wzrost w ujęciu rocznym w dolarach wynosił 6,2%.

Obecnie aktywa emerytalne stanowią 67% PKB badanych 22 krajów, w porównaniu z 62% według stanu na 31 grudnia 2016 roku. Siedem największych rynków – USA, Wielka Brytania, Japonia, Australia, Kanada, Holandia i Szwajcaria – posiadało 91% aktywów ogółem, na poziomie 37,8 bln USD. Wymienione kraje zanotowały średni wzrost aktywów o 12,8% w 2017 roku.

Stany Zjednoczone pozostały największym krajem pod względem aktywów emerytalnych na poziomie 25,4 biliona USD, co oznacza wzrost o 12,9% w skali roku. Aktywa w USA stanowiły 61,4% całości rynku. Aktywa emerytalne w Wielkiej Brytanii wzrosły o 6,9% do 3,1 biliona USD i stanowiły 7,5% całości rynku. Trzecim największym rynkiem emerytalnym jest Japonia z aktywami na poziomie 3,1 biliona USD, co stanowi wzrost o 10,7% w skali roku i 7,4% aktywów ogółem. Wzrost aktywów emerytalnych w dużej mierze to pochodna wysokich stóp zwrotu.

W raporcie uwzględniono również podział na plany o zdefiniowanym świadczeniu (plany DB) i na plany o zdefiniowanej składce (plany DC). Aktywa planów DB w siedmiu największych rynkach emerytalnych rosły średnio o 4,5% rocznie w ciągu ostatnich 20 lat, w porównaniu do 7,9% w przypadku planów DC.  Aktywa w planach DC stanowią obecnie 48,6% aktywów ogółem na siedmiu największych rynkach, w porównaniu do 48,4% na dzień 31 grudnia 2016 r.

Pozostałe kraje należące do 22 największych rynków emerytalnych to Brazylia, Chile, Chiny, Finlandia, Francja, Niemcy, Hongkong, Indie, Irlandia, Włochy, Malezja, Meksyk, RPA, Korea Południowa i Hiszpania.

]]>
http://emerytariusz.com/globalne-aktywa-emerytalne-wzrosly-o-136-w-2017-roku/feed/ 0
USA: Pracodawcy rozważają poprawę świadczeń pracowniczych http://emerytariusz.com/usa-pracodawcy-rozwazaja-poprawe-swiadczen-pracowniczych/ http://emerytariusz.com/usa-pracodawcy-rozwazaja-poprawe-swiadczen-pracowniczych/#respond Fri, 02 Feb 2018 11:07:10 +0000 http://emerytariusz.com/?p=866 Badanie przeprowadzone wśród 333 dużych i średnich pracodawców przez firmę doradczą Willis Towers Watson ujawnia, że prawie połowa z nich (49%) rozważa zmianę co najmniej jednego z programów świadczeń pracowniczych w tym lub następnym roku z powodu reformy podatkowej.

Dwie trzecie respondentów (66%) planuje lub rozważa wprowadzenie zmian w swoich programach świadczeń, lub już podjęła odpowiednie działania. Najczęstsze wprowadzone (lub planowane) zmiany to  rozszerzenie wsparcia pracowników w ich indywidualnym planowaniu finansowym (34%) oraz  zwiększenie składek wnoszonych do planów 401 (k) (26%).

Sześćdziesiąt cztery procent pracodawców planuje lub rozważa podjęcie działań w ramach szeroko zakrojonych programów kompensacyjnych lub już podjęło działania. Najczęstsze zmiany, które organizacje dokonały lub rozważają, obejmują przegląd swojej filozofii wynagrodzeń (43%), rozwiązanie problemu różnic w wynagrodzeniach (36%), oraz wprowadzenie podziału zysków lub jednorazowej wypłaty premii dla wszystkich pracowników ( 21%).

Cztery na dziesięć firm (41%) planuje zmiany programów wynagrodzeń dla kadry kierowniczej, lub już podjęło odpowiednie działania. „Ustawa o reformie podatkowej stwarza okazję do inwestowania w programy świadczeń pracowników” – mówi John Bremen, dyrektor zarządzając w Willis Towers Watson. „Podczas gdy znaczna liczba ogłosiła już zmiany w niektórych swoich programach, większość pracodawców aktualnie bada, które zmiany będą miały największy wpływ i wygenerują największą wartość dodaną.”

]]>
http://emerytariusz.com/usa-pracodawcy-rozwazaja-poprawe-swiadczen-pracowniczych/feed/ 0
69% funduszy emerytalnych uważa, że ich członkowie są zaniepokojeni kwestiami ESG http://emerytariusz.com/69-funduszy-emerytalnych-uwaza-ze-ich-czlonkowie-sa-zaniepokojeni-kwestiami-esg/ http://emerytariusz.com/69-funduszy-emerytalnych-uwaza-ze-ich-czlonkowie-sa-zaniepokojeni-kwestiami-esg/#respond Tue, 23 Jan 2018 09:44:26 +0000 http://emerytariusz.com/?p=863 Większość (69%) funduszy emerytalnych uważa, że ich członkowie są zaniepokojeni kwestiami środowiskowymi i społecznymi (ESG).

Badanie przeprowadzone przez LGT Capital Partners, wśród niemal 100 inwestorów instytucjonalnych na całym świecie, wykazało, że trzy czwarte (76%) właścicieli aktywów włącza kwestie ESG do swoich procesów podejmowania decyzji inwestycyjnych, przy czym, ponad połowa (57%) wykorzystuje kryteria ESG w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

Ponadto, LGT Capital Partners stwierdziło, że rosnące znaczenie ESG na rynku instytucjonalnym znajduje również odzwierciedlenie w codziennych praktykach inwestycyjnych zarządzających funduszami private equity. W osobnym badaniu LGT Capital Partners przeanalizowało podejście do ESG wśród ponad 180 menedżerów private equity, stwierdzając, że ponad połowa z nich (55 procent) jest oceniana jako „dobra” lub „doskonała” w kontekście integracji kryteriów ESG. Rankingi te są oparte na wewnętrznym systemie oceny, który stanowi część większego due diligence ESG w LGT Capital Partner; proces, który pokazuje inwestorom stopień, w jakim inwestorzy instytucjonalni uwzględniają czynniki ESG w swoich praktykach inwestycyjnych, właścicielskich i sprawozdawczych.

Na poziomie regionalnym Europa nadal przoduje na świecie, przy czym dwie trzecie (66%) menedżerów spełnia „dobrze” lub „doskonale” standardy praktyki ESG; to nieznacznie lepszy wynik niż za 2016 r. (61%). Wysiłki menedżerów w Azji również uległy dalszej poprawie, a 57% została zaliczona do „dobrych” lub „doskonałych” w kwestiach ESG, w porównaniu z 45% w zeszłym roku. Zainteresowanie tematem jest też coraz większe wśród inwestorów amerykańskich, jednak we wdrożeniu polityki ESG nadal pozostają w tyle za innymi rynkami; jedynie 38 procent menedżerów odnotowuje wynik „dobry” lub „doskonały” dla praktyk ESG.

Komentując badania, partner zarządzający w LGT Capital Partners, Tycho Sneyers, powiedział: „W ostatnich latach ESG staje się coraz ważniejszym problemem dla inwestorów instytucjonalnych, a wielu właścicieli aktywów postrzega je jako podstawowy element ich działalności inwestycyjnej. Niewątpliwie potrzebne są dalsze prace, a menedżerowie będą musieli nieustannie rozwijać swoje podejście do ESG, aby sprostać coraz bardziej złożonym wymaganiom inwestorów.”

]]>
http://emerytariusz.com/69-funduszy-emerytalnych-uwaza-ze-ich-czlonkowie-sa-zaniepokojeni-kwestiami-esg/feed/ 0
Harmonizacja podatkowa „wysoce nieprawdopodobna” w europejskim IKE http://emerytariusz.com/harmonizacja-podatkowa-wysoce-nieprawdopodobna-w-europejskim-ike/ http://emerytariusz.com/harmonizacja-podatkowa-wysoce-nieprawdopodobna-w-europejskim-ike/#respond Thu, 18 Jan 2018 14:10:37 +0000 http://emerytariusz.com/?p=861 Nowe wnioski dotyczące ogólnoeuropejskiego indywidualnego planu emerytalnego (PEPP) pokazują, że harmonizacja podatków między państwami członkowskimi jest „wysoce nieprawdopodobna”. Jednak możliwe jest wprowadzenie  specjalnych zasad podatkowych dla PEPP.

W dokumencie roboczym przedłożonym przez Komisję Gospodarczą i Monetarną Parlamentu Europejskiego 9 stycznia 2018 roku wskazano na potrzebę wprowadzenia PEPP, ale podkreślono kluczowe kwestie dotyczące opodatkowania i dostępności niektórych dostawców w państwach członkowskich. W dokumencie jednak pokreślono, że zachęty podatkowe są warunkiem wstępnym sukcesu PEPP, posuwając się do stwierdzenia, że jest to „główny czynnik wyboru konsumenta”.

Mimo to, Komisja stwierdziła, że „bardzo mało prawdopodobne” jest osiągnięcie jednomyślności w odniesieniu do jakiejkolwiek harmonizacji podatkowej w UE. W dokumencie zasugerowano, że państwa członkowskie mogłyby zgodzić się na szczególne traktowanie podatkowe PEPP.

Ponadto transgraniczny charakter PEPP może okazać się trudny do wprowadzenia dla mniejszych, regionalnych dostawców produktu, którzy mogą mieć problemy z dostosowaniem się do zmian w przepisach. W tej kwestii Komisja stwierdziła: „Możliwe rozwiązanie leży we współpracy pomiędzy dostawcami w różnych państwach członkowskich. Jeśli jednak dostawca zdecyduje się nie oferować swojego produktu we wszystkich państwach członkowskich UE, będzie musiał poinformować potencjalnych klientów o braku dostępność do swojego produktu w pozostałych państwach członkowskich przed podpisaniem umowy. Komisja przyznała, że PEPP jest niezwykle złożony i politycznie wrażliwy, ale dodała, że wzrastają obawy związane z „niedostateczną adekwatnością i stabilnością systemów emerytalnych”, a  także z nowymi podmiotami, takimi jak fintechs, które oferują produkty finansowe spoza rynku europejskiego .

Komisja Europejska po raz pierwszy przedstawiła plany PEPP w czerwcu 2017 r., co spotkało się z powszechną akceptacją ze strony europejskiego sektora emerytalnego.

 

]]>
http://emerytariusz.com/harmonizacja-podatkowa-wysoce-nieprawdopodobna-w-europejskim-ike/feed/ 0
Europejskie fundusze emerytalne mają bardzo duże deficyty http://emerytariusz.com/europejskie-fundusze-emerytalne-maja-bardzo-duze-deficyty/ http://emerytariusz.com/europejskie-fundusze-emerytalne-maja-bardzo-duze-deficyty/#respond Fri, 05 Jan 2018 11:42:34 +0000 http://emerytariusz.com/?p=857 Europejskie fundusze i plany emerytalne działające według formuły zdefiniowanego świadczenia (DB) i plany hybrydowe mają niewystarczające aktywa na pokrycie swoich przyszłych zobowiązań. Taki jest wynik testu warunków skrajnych przeprowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), organ nadzoru Unii Europejskiej.

Przedstawiciele EIOPA oświadczyli, że 25% spośród 195 pracodawców oferujących programy znane jako europejskie instytucje pracowniczych programów emerytalnych, lub IORP, które wzięły udział w teście warunków skrajnych, mają łączny deficyt 349 miliardów euro (411 miliardów dolarów) i może nie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec uczestników programów emerytalnych. EIOPA obliczył również, że ten niedobór może wynieść nawet 702 miliardy euro w niesprzyjających warunkach rynkowych.

Europejski nadzór ubezpieczeniowy i emerytalny ostrzegł, że przywrócenie trwałej wypłacalności IORP może wywołać negatywne konsekwencje dla wypłacalności przedsiębiorstw oferujących deficytowe plany emerytalne, a także mieć negatywny wpływ na młodsze pokolenia.

Test warunków skrajnych wykazał, że w przypadku jednej czwartej IORP wartość wkładów sponsorskich w bilansie przekroczyła 42% wartości rynkowej przedsiębiorstw będących  sponsorami planów o zdefiniowanym świadczeniu w warunkach stresu wstępnego i aż 66% rynkowej wartości rynkowej sponsorów w scenariuszu warunków skrajnych – napisał regulator w swoim komunikacie prasowym.

EIOPA przetestował także odporność planów emerytalnych o zdefiniowanej składce, stwierdzając, że aktywa planów mogą spaść o 15% w niekorzystnym scenariuszu rynkowym.

Gabriel Bernardino, przewodniczący EIOPA, napisał w komunikacie prasowym: „Wyniki testów warunków skrajnych pokazują, że ryzyko wynikające ze wstrząsów w europejskim sektorze IORP może przeniknąć do realnej gospodarki, co będzie miało negatywny wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie wywołane przez zwiększone wkłady sponsorów w celu uzupełnienia deficytów”.

Test warunków skrajnych obejmował 39% łącznych aktywów planów DB i planów hybrydowych. EIOPA stwierdziła, że nie zrealizowała celu polegającego na przetestowaniu 50% rynku.

Europejskie fundusze i plany emerytalne działające według formuły zdefiniowanego świadczenia (DB) i plany hybrydowe mają niewystarczające aktywa na pokrycie swoich przyszłych zobowiązań. Taki jest wynik testu warunków skrajnych przeprowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), organ nadzoru Unii Europejskiej.

Przedstawiciele EIOPA oświadczyli, że 25% spośród 195 pracodawców oferujących programy znane jako europejskie instytucje pracowniczych programów emerytalnych, lub IORP, które wzięły udział w teście warunków skrajnych, mają łączny deficyt 349 miliardów euro (411 miliardów dolarów) i może nie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec uczestników programów emerytalnych. EIOPA obliczył również, że ten niedobór może wynieść nawet 702 miliardy euro w niesprzyjających warunkach rynkowych.

Europejski nadzór ubezpieczeniowy i emerytalny ostrzegł, że przywrócenie trwałej wypłacalności IORP może wywołać negatywne konsekwencje dla wypłacalności przedsiębiorstw oferujących deficytowe plany emerytalne, a także mieć negatywny wpływ na młodsze pokolenia.

Test warunków skrajnych wykazał, że w przypadku jednej czwartej IORP wartość wkładów sponsorskich w bilansie przekroczyła 42% wartości rynkowej przedsiębiorstw będących  sponsorami planów o zdefiniowanym świadczeniu w warunkach stresu wstępnego i aż 66% rynkowej wartości rynkowej sponsorów w scenariuszu warunków skrajnych – napisał regulator w swoim komunikacie prasowym.

EIOPA przetestował także odporność planów emerytalnych o zdefiniowanej składce, stwierdzając, że aktywa planów mogą spaść o 15% w niekorzystnym scenariuszu rynkowym.

Gabriel Bernardino, przewodniczący EIOPA, napisał w komunikacie prasowym: „Wyniki testów warunków skrajnych pokazują, że ryzyko wynikające ze wstrząsów w europejskim sektorze IORP może przeniknąć do realnej gospodarki, co będzie miało negatywny wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie wywołane przez zwiększone wkłady sponsorów w celu uzupełnienia deficytów”.

Test warunków skrajnych obejmował 39% łącznych aktywów planów DB i planów hybrydowych. EIOPA stwierdziła, że nie zrealizowała celu polegającego na przetestowaniu 50% rynku.

Europejskie fundusze i plany emerytalne działające według formuły zdefiniowanego świadczenia (DB) i plany hybrydowe mają niewystarczające aktywa na pokrycie swoich przyszłych zobowiązań. Taki jest wynik testu warunków skrajnych przeprowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), organ nadzoru Unii Europejskiej.

Przedstawiciele EIOPA oświadczyli, że 25% spośród 195 pracodawców oferujących programy znane jako europejskie instytucje pracowniczych programów emerytalnych, lub IORP, które wzięły udział w teście warunków skrajnych, mają łączny deficyt 349 miliardów euro (411 miliardów dolarów) i może nie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec uczestników programów emerytalnych. EIOPA obliczył również, że ten niedobór może wynieść nawet 702 miliardy euro w niesprzyjających warunkach rynkowych.

Europejski nadzór ubezpieczeniowy i emerytalny ostrzegł, że przywrócenie trwałej wypłacalności IORP może wywołać negatywne konsekwencje dla wypłacalności przedsiębiorstw oferujących deficytowe plany emerytalne, a także mieć negatywny wpływ na młodsze pokolenia.

Test warunków skrajnych wykazał, że w przypadku jednej czwartej IORP wartość wkładów sponsorskich w bilansie przekroczyła 42% wartości rynkowej przedsiębiorstw będących  sponsorami planów o zdefiniowanym świadczeniu w warunkach stresu wstępnego i aż 66% rynkowej wartości rynkowej sponsorów w scenariuszu warunków skrajnych – napisał regulator w swoim komunikacie prasowym.

EIOPA przetestował także odporność planów emerytalnych o zdefiniowanej składce, stwierdzając, że aktywa planów mogą spaść o 15% w niekorzystnym scenariuszu rynkowym.

Gabriel Bernardino, przewodniczący EIOPA, napisał w komunikacie prasowym: „Wyniki testów warunków skrajnych pokazują, że ryzyko wynikające ze wstrząsów w europejskim sektorze IORP może przeniknąć do realnej gospodarki, co będzie miało negatywny wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie wywołane przez zwiększone wkłady sponsorów w celu uzupełnienia deficytów”.

Test warunków skrajnych obejmował 39% łącznych aktywów planów DB i planów hybrydowych. EIOPA stwierdziła, że nie zrealizowała celu polegającego na przetestowaniu 50% rynku.

]]>
http://emerytariusz.com/europejskie-fundusze-emerytalne-maja-bardzo-duze-deficyty/feed/ 0
Rumunia: Składka do OFE będzie niższa od przyszłego roku http://emerytariusz.com/rumunia-skladka-do-ofe-bedzie-nizsza-od-przyszlego-roku/ http://emerytariusz.com/rumunia-skladka-do-ofe-bedzie-nizsza-od-przyszlego-roku/#respond Tue, 19 Dec 2017 15:11:18 +0000 http://emerytariusz.com/?p=853 Rumuński rząd obniżył wysokość składki do obowiązkowego systemu emerytalnego drugiego filaru od przyszłego roku z 5,1% wynagrodzenia brutto do 3,75%. To pierwsze cięcie wysokości składki od czasu powstania systemu w 2008 roku. Zrezygnowano z wcześniejszej propozycji premiera Mihaia Tudoza, aby system był dobrowolny. Rząd broni się tym, że przyszłoroczne podwyżki wynagrodzeń spowodują, że realna wartość składek się nie zmieni.

Podwyżki płac będą pochodziły z pakietu poprawek do prawa fiskalnego przeforsowanych w drodze dekretu nadzwyczajnego. Najbardziej kontrowersyjne zmiany obejmują przesunięcie większości składek na ubezpieczenie społeczne z pracodawcy na pracownika. Obecnie składka w wysokości 39,25% jest podzielona równo między obie strony; w przyszłości pracodawcy zapłacą 2,25%, a pracownicy 35%. Rząd zakłada, że niższa stawka płacona przez pracodawców pozwoli im na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. Jednak ostatnie protesty związków zawodowych sugerują, że nie wszyscy są co do tego przekonani.

Rumuńskie Stowarzyszenie Funduszy Emerytalnych (APAPR) stwierdziło na swojej stronie internetowej, że choć z zadowoleniem przyjmuje pozostawienie obowiązkowości OFE, to obniżenie poziomu składki – zamiast zwiększenia jej do 6% zgodnie z przepisami ustawy z 2008 r. – wpłynie negatywnie na długoterminową rentowność prywatnego systemu emerytalnego.

APAPR stwierdził, że decyzja zmniejszy wypłaty emerytur z drugiego filara dla przyszłych beneficjentów o co najmniej 20%.

]]>
http://emerytariusz.com/rumunia-skladka-do-ofe-bedzie-nizsza-od-przyszlego-roku/feed/ 0
USA: Pokolenie X tonie w długach http://emerytariusz.com/usa-pokolenie-x-tonie-w-dlugach/ http://emerytariusz.com/usa-pokolenie-x-tonie-w-dlugach/#respond Thu, 14 Dec 2017 13:56:15 +0000 http://emerytariusz.com/?p=850 Wielu Amerykanów z pokolenia X zmaga się z długiem – tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Allianz Life. Ich zadłużenie niehipoteczne, tj. zadłużenie z tytułu kart kredytowych i pożyczek studenckich, wzrosło o 15% od 2014 roku, z 20 000 do 23 000 USD. Czterdzieści dziewięć procent  spłaca tylko część zadłużenia z tytułu kart kredytowych każdego miesiąca, w porównaniu z 46% w 2014 roku. Pięćdziesiąt procent przedstawicieli pokolenia X twierdzi, że nie mogą zacząć oszczędzać na emeryturę, dopóki nie spłacą zadłużenia z tytułu kart kredytowych. Połowa twierdzi, że nie mają odwagi przyznać się specjalistom od finansów, że mają długi.

Ponad jedna trzecia, 34%, jest przekonana o swojej zdolności do zarządzania swoimi pieniędzmi. Dla porównania, 41% millenialsów jest pewnych swoich kompetencji w zakresie zarządzania pieniędzmi i 44% przedstawicieli pokolenia wyżu demograficznego .

Tylko 39% Amerykanów z pokolenia X współpracuje obecnie z doradcą finansowym, ale kolejne 39% jest otwarte na otrzymanie profesjonalnej porady. Ale nawet jeśli dostaną poradę, 70% twierdzi, że chce podejmować własne decyzje finansowe, w porównaniu z zaledwie 33% w 2014 roku.

Badanie zostało przeprowadzone przez Larkson Research Strategy  online na próbie 3 006 osób dorosłych  w maju br.

]]>
http://emerytariusz.com/usa-pokolenie-x-tonie-w-dlugach/feed/ 0
USA: Emeryci wydają każdego roku tylko 1% aktywów http://emerytariusz.com/usa-emeryci-wydaja-kazdego-roku-tylko-1-aktywow/ http://emerytariusz.com/usa-emeryci-wydaja-kazdego-roku-tylko-1-aktywow/#respond Wed, 06 Dec 2017 13:31:27 +0000 http://emerytariusz.com/?p=847 Badania przeprowadzone przez BlackRock Retirement Institute i Employee Benefit Research Institute (EBRI) wykazały, że po prawie dwóch dekadach emerytury, przeciętny emeryt posiada nadal 80% swoich oszczędności emerytalnych. Naukowcy twierdzą, że taki wynik badania stanowi wyzwanie dla powszechnie wyrażanych obaw o to, że emeryci zbyt szybko skonsumują swoje oszczędności. Odkryli również, że ponad jedna trzecia emerytów zwiększa wartość posiadanych aktywów.

Pomimo tych wszystkich dobrych wiadomości, BlackRock i EBRI twierdzą, że przejście na emeryturę dla przyszłych pokoleń będzie trudniejsze. Powodem, dla którego emeryci mają tak dobrą sytuację są zmiany w ubezpieczeniach społecznych i Medicare.  Fakt, że wielu dzisiejszych emerytów tak dobrze sobie radzi finansowo jest też wynikiem bardzo wysokich stóp zwrotu na giełdach oraz silnego rynku nieruchomości. Naukowcy odkryli, że po 18 latach emerytury, najbogatsza grupa, posiadająca oszczędności w wysokości 500 000 USD lub więcej, utrzymała 83% swoich aktywów. Ale nawet ci, którzy mają 200 000 – 500 000 $ oszczędności utrzymali 77% swoich aktywów, a emeryci z aktywami poniżej 200 000 $ posiadają 80% swoich oszczędności emerytalnych. „Wspiera to wcześniejsze badania sugerujące, że gospodarstwa domowe mają tendencję do zachowania aktywów emerytalnych, a stopy zwrotu z tych aktywów często przekraczają kwoty wypłat” – wyjaśniają naukowcy w swoim raporcie. W raporcie stwierdzono również, że wśród najwyższych, średnich i najniższych grup zamożności wskaźniki ich zamożności sięgają od 60% do 70%. Badanie wykazało również, że emeryci we wszystkich trzech przedziałach dochodów obniżali swoje wydatki wraz z upływem czasu, a najwyższa grupa majątkowa wykazała największy spadek wydatków. Naukowcy stwierdzili, że spadek wydatków jest prawdopodobnie spowodowany mniejszymi wydatkami na transport i rozrywkę w miarę starzenia się ludzi.

]]>
http://emerytariusz.com/usa-emeryci-wydaja-kazdego-roku-tylko-1-aktywow/feed/ 0
Niemcy przewodniczą inicjatywie G20 promującej inwestycje w Afryce http://emerytariusz.com/niemcy-przewodnicza-inicjatywie-g20-promujacej-inwestycje-w-afryce/ http://emerytariusz.com/niemcy-przewodnicza-inicjatywie-g20-promujacej-inwestycje-w-afryce/#respond Mon, 27 Nov 2017 15:15:32 +0000 http://emerytariusz.com/?p=843 3Kryzys uchodźców w Europie pobudził nową inicjatywę wspierania inwestycji sektora prywatnego w Afryce, zakomunikował przedstawiciel niemieckiego ministerstwa finansów.

Compact With Africa (CWA) to inicjatywa 20 największych gospodarek świata (G20) promująca inwestycje sektora prywatnego w Afryce, między innymi w infrastrukturę.

Celem tej inicjatywy jest zmniejszenie ryzyka inwestycji prywatnych na rzecz zrównoważonego wzrostu w drodze umów poszczególnych krajów G20, z krajami afrykańskimi, organizacjami międzynarodowymi i innymi partnerami.

CWA została zainicjowana przez niemiecką prezydencję w G20 w marcu br.

Przemawiając na niedawnym Światowym Forum OECD poświęconym prywatnym emeryturom na Mauritiusie, Holger Fabig, szef departamentu światowej gospodarki, monetarnej i walutowej w niemieckim ministerstwie finansów, powiedział, że możliwości inwestycyjne w Afryce są „naprawdę oszałamiające”.

Odniósł się także do wyzwań stojących przed funduszami emerytalnymi zainteresowanymi inwestycjami w Afryce, mówiąc, że inwestycja ta przyniesie korzyści inwestorom.

„Bardzo łatwo jest być cynicznym, zwłaszcza w Afryce” – powiedział. „Tak więc moja odpowiedź dla krytyków jest prosta. W Europie byliśmy świadkami kryzysu uchodźczego o historycznym wymiarze. Nawet ci urzędnicy, którzy bardzo niechętnie angażują się w sprawy Afryki, zgadzają się, że w obecnej sytuacji nie możemy po prostu stać z boku. Musimy zrobić więcej, aby wspierać kraje afrykańskie w drodze do zrównoważonego rozwoju. „

]]>
http://emerytariusz.com/niemcy-przewodnicza-inicjatywie-g20-promujacej-inwestycje-w-afryce/feed/ 0