Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /wp-content/uploads/2016/06/dump.php:1) in /wp-includes/feed-rss2.php on line 8
Emerytariusz http://emerytariusz.com Wszystko o IKE, IKZE i PPE Wed, 13 Jun 2018 12:04:33 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.6 http://emerytariusz.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-8729669-financial-growth-32x32.jpg Emerytariusz http://emerytariusz.com 32 32 Pensions Europe wzywa Rumunię do zabezpieczenia funduszy emerytalnych http://emerytariusz.com/pensions-europe-wzywa-rumunie-do-zabezpieczenia-funduszy-emerytalnych/ http://emerytariusz.com/pensions-europe-wzywa-rumunie-do-zabezpieczenia-funduszy-emerytalnych/#respond Wed, 13 Jun 2018 12:04:33 +0000 http://emerytariusz.com/?p=902 Komunikat wydany przez „Pensions Europe” (PE) głosi, że rząd rumuński powinien zabezpieczyć prywatny system emerytalny. Rząd planuje wstrzymać przekazywanie składek do funduszy emerytalnych należących do II filara.

 

Rząd obniżył już składki emerytalne z 5,1% wynagrodzenia brutto do 3,75% w styczniu 2018 r.

Działanie to miało na celu zwiększenie dochodów budżetowych. “Pensions Europe” ostrzega, że kraj stoi w obliczu poważnych problemów demograficznych, a do roku 2060 na każdego emeryta przypadać będą mniej niż dwie osoby w wieku produkcyjnym.

 

Konsekwencje sytuacji, w której malejąca liczba aktywnych zawodowo osób będzie musiała wspierać rosnącą liczbę emerytów, stanowią ogromne obciążenie dla finansów publicznych kraju i wymagają środków mających na celu zapewnienie długoterminowej finansowej stabilności rumuńskiego systemu emerytalnego.

 

Komentując zaistniałą sytuację, sekretarz generalny PE Matti Leppälä,  powiedział: „Rumuńskie Stowarzyszenie Funduszy Emerytalnych –  APAPR, wraz z czternastoma innymi rumuńskimi stowarzyszeniami finansowymi, podpisało wspólne oświadczenie, w którym wzywa rząd rumuński do ochrony projektu prywatnego systemu emerytalnego”. „Pensions Europe” popiera to stanowisko.

Organizacja odwołała się również do raportu Komisji Europejskiej z 2018 roku w sprawie adekwatności emerytur, w którym zauważono, że chociaż rumuński system emerytalny zapewnia obecnie wysoką stopę zastąpienia, sytuacja zmieni się do 2056, przy czym stopa zastąpienia emerytury spadnie o ponad połowę we wszystkich zakładanych scenariuszach. Reasumując, PE ostrzegła, że nastąpią „konkretne i niepokojące konsekwencje dla emerytur” i stwierdziła, że oczywiste jest, iż publiczny system emerytalny nie wystarczy.

Janwillem Bouma, prezes PE, powiedział: „System emerytalny, który obejmuje także finansowane prywatnych funduszy emerytalnych, jest w stanie lepiej realizować różne cele i jest bardziej odporny na zagrożenia związane z bezpieczeństwem finansowym osób starszych. Decyzja podjęta dziesięć lat temu w Rumunii – utworzenie trzyfilarowego systemu emerytalnego  – okazała się sukcesem, o czym świadczą bardzo dobre wyniki finansowe rumuńskich funduszy emerytalnych oraz znaczny rozwój lokalnych rynków finansowych. Rząd rumuński powinien rozważyć podniesienie wysokości składek przekazywanych do OFE, zamiast je zmniejszać”.

Ponadto w komentarzu PE stwierdzono, że bardzo ważne jest, aby udział OFE w publicznym systemie emerytalnym był kontynuowany. Podkreślono, że dziesięć lat temu Rumunia podjęła właściwą decyzję w sprawie utworzenia wielofilarowego systemu emerytalnego.

 

]]>
http://emerytariusz.com/pensions-europe-wzywa-rumunie-do-zabezpieczenia-funduszy-emerytalnych/feed/ 0
UE: Propozycje Komisji Europejskiej dotyczącego zrównoważonego finansowania http://emerytariusz.com/ue-propozycje-komisji-europejskiej-dotyczacego-zrownowazonego-finansowania/ http://emerytariusz.com/ue-propozycje-komisji-europejskiej-dotyczacego-zrownowazonego-finansowania/#respond Wed, 06 Jun 2018 12:42:47 +0000 http://emerytariusz.com/?p=900 Europejska organizacja lobbystyczna „Pensions Europe” przyjęła z zadowoleniem ostatnie wnioski legislacyjne Komisji Europejskiej, które dotyczą wdrożenia planu działania w zakresie zrównoważonego finansowania.

Komisja Europejska opublikowała 24 maja br. trzy wnioski ustawodawcze, powstałe w ramach zobowiązania do stania się światowym liderem w walce ze zmianami klimatu. Jedną z propozycji jest ustanowienie systemu klasyfikacji w odniesieniu do zrównoważonej działalności gospodarczej.

„Wniosek definiuje zharmonizowane kryteria dla określenia, czy działalność gospodarcza jest zrównoważona pod względem środowiskowym. Krok po kroku Komisja określi działania, które kwalifikują się jako »zrównoważone«, biorąc pod uwagę istniejące praktyki rynkowe i inicjatywy oraz korzystając z porady technicznej grupy ekspertów, która jest obecnie tworzona. Powinno to zapewnić podmiotom gospodarczym i inwestorom jasność, które działania uznaje się za zrównoważone, co pozwoli podejmować bardziej świadome decyzje” – stwierdzili przedstawiciele Komisji.

Zaproponowano ponadto wprowadzenie obowiązku informowania przez inwestorów instytucjonalnych o zakresie zrównoważonych inwestycji i ryzyka zrównoważonego rozwoju. Cel to ustanowienie „spójności i jasności” w kwestii tego, w jaki sposób inwestorzy instytucjonalni, tacy jak zarządzający aktywami, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne lub doradcy inwestycyjni, powinni uwzględniać czynniki środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego (ESG) w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Komisja stwierdziła, że dokładne wymogi zostaną bardziej szczegółowo określone w aktach delegowanych, które będą przyjęte w kolejnym etapie prac.

]]>
http://emerytariusz.com/ue-propozycje-komisji-europejskiej-dotyczacego-zrownowazonego-finansowania/feed/ 0
UE: Bardzo duże ryzyko ubóstwa osób pracujących na własny rachunek http://emerytariusz.com/ue-bardzo-duze-ryzyko-ubostwa-osob-pracujacych-na-wlasny-rachunek/ http://emerytariusz.com/ue-bardzo-duze-ryzyko-ubostwa-osob-pracujacych-na-wlasny-rachunek/#respond Tue, 22 May 2018 12:42:58 +0000 http://emerytariusz.com/?p=897 Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej (KE), wskaźnik zagrożenia ubóstwem na emeryturze (AROP) w Europie jest dwukrotnie wyższy w przypadku osób pracujących na własny rachunek niż w przypadku osób zatrudnionych na etat.

Raport KE w sprawie adekwatności emerytur z 2018 r. wykazał w analizie 19 krajów europejskich, w których dostępne jest porównanie, że emeryci, którzy w przeszłości prowadzili działalność na własny rachunek, odnotowują niższe dochody niż emeryci pracujący wcześniej na etacie. Największe różnice odnotowano w Luksemburgu, Danii i Francji, a w dziewięciu krajach przekroczyły one 20%. Wyłącznie na Węgrzech i w Estonii emeryci, którzy prowadzili działalność gospodarczą, legitymowali się nieco wyższymi dochodami niż pracownicy najemni.

W rezultacie KE stwierdziła, że stopa AROP jest średnio dwa razy wyższy dla emerytów pracujących w przeszłości na własny rachunek, co szczególnie daje się zauważyć w Danii, Polsce i na Malcie.

Jak czytamy w komunikacie: „Osoby samozatrudnione są bardzo zróżnicowaną grupą i częściej niż pracownicy etatowi mogą budować swoje oszczędności poza systemem emerytalnym. Emeryci prowadzący działalność na własny rachunek mają średnio niższe emerytury, wyższe aktywa i wyższe ryzyko ubóstwa dochodowego, oraz są bardziej narażeni na trudności finansowe. Państwa członkowskie coraz częściej podejmują działania mające na celu ułatwienie dostępu do systemów emerytalnych osobom o różnych typach niestandardowych form zatrudnienia i pracy na własny rachunek”.

]]>
http://emerytariusz.com/ue-bardzo-duze-ryzyko-ubostwa-osob-pracujacych-na-wlasny-rachunek/feed/ 0
Fundusz emerytalny pracowników ONZ zainwestował w firmy podejrzane o korupcję http://emerytariusz.com/fundusz-emerytalny-pracownikow-onz-zainwestowal-w-firmy-podejrzane-o-korupcje/ http://emerytariusz.com/fundusz-emerytalny-pracownikow-onz-zainwestowal-w-firmy-podejrzane-o-korupcje/#respond Mon, 14 May 2018 14:12:36 +0000 http://emerytariusz.com/?p=893 Fundusz emerytalny pracowników ONZ zainwestował około 1 mld USD w firmy, których działalność nie jest zgodna z podstawowymi zasadami i normami ONZ, napisał dziennik Guardian.

Dochodzenie przeprowadzone przez gazetę ujawniło, że ONZ będzie zmuszona do rewizji polityki inwestycyjnej pracowniczego funduszu emerytalnego, po tym, jak się okazało, że fundusz o aktywach 64 miliardów dolarów zainwestował w firmy, wobec których są prowadzone dochodzenia  z powodu praktyk korupcyjnych, łamania praw człowieka lub spowodowania szkód ekologicznych.

Największą inwestycją funduszu jest 210 mln USD  w akcjach Shella, firmie skrytykowanej w raporcie ONZ z 2011 roku, w którym firma została oskarżona o „negatywny wpływ na zdrowie ludzi i bezpieczeństwo publiczne”.

Dyrektor zarządzający w firmie Facing Finance, Thomas Küchenmeister, powiedział: „Te inwestycje wyraźnie podważają wiarygodność szanowanej organizacji. Jak może ona promować zrównoważony rozwój i ochronę praw człowieka, a jednocześnie korzystać z ich łamania? ”

Co więcej, fundusz ONZ posiada łącznie 244 mln USD zarówno w HSBC, jak iw Barclays, bankach, którym wytoczono procesy w związku z niejawnymi transakcjami finansowymi.

GlaxoSmithKline, którego fundusz posiada 78 mln akcji, otrzymał od Departamentu Sprawiedliwości USA 3 mld USD  kary za brak dostarczenia danych dotyczących bezpieczeństwa jednego z produkowanych przez firmę leków. Specjalny sprawozdawca ONZ ds. Praw Człowieka i Środowiska, John Knox, odmówił komentarza na temat konkretnych firm, ale powiedział: „Organizacja Narodów Zjednoczonych ma moralne i prawne obowiązki, aby przejąć inicjatywę w zakresie promowania i ochrony praw człowieka, … i powinna poważnie zastanowić się, w jaki sposób zagwarantować, aby inwestycje funduszu emerytalnego były zgodne z powyższymi zasadami. „

]]>
http://emerytariusz.com/fundusz-emerytalny-pracownikow-onz-zainwestowal-w-firmy-podejrzane-o-korupcje/feed/ 0
USA: Brak oszczędności na emeryturze to największa obawa Amerykanów http://emerytariusz.com/usa-brak-oszczednosci-na-emeryturze-to-najwieksza-obawa-amerykanow/ http://emerytariusz.com/usa-brak-oszczednosci-na-emeryturze-to-najwieksza-obawa-amerykanow/#respond Mon, 07 May 2018 07:12:54 +0000 http://emerytariusz.com/?p=890 Prawie dwóch na trzech (65%) dorosłych Amerykanów każdego miesiąca odkłada część dochodów, co stanowi wzrost o pięć punktów procentowych w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem, tak wynika z ankiety na temat płynności finansowej w 2018 roku przeprowadzonej przez  Harris Poll w imieniu NFCC (Narodowej Fundacji Doradztwa Kredytowego) między 28 lutego a 2 marca 2018 r. na próbie 2 017 dorosłych osób.

Pomimo tego, że większość Amerykanów oszczędza na emeryturę, mniej niż jeden na pięciu (19%) czuje się bardzo pewnie, że oszczędza wystarczająco, a około trzech na dziesięciu (29%) obawia się, że z myślą o emeryturze odkłada zbyt mało środków. Na pytanie, jakie obszary finansów osobistych najbardziej niepokoją, najwięcej wskazuje na to, że zbyt mało oszczędzają (16%) oraz że mają za mało oszczędności na „czarną godzinę” (14%).

Podobnie jak w latach poprzednich, 66% ankietowanych korzysta z konta oszczędnościowego, 37% posiada plan 401 (k), co oznacza wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem z poziomu 32%. Również wzrosła liczba osób deklarujących posiadanie inwestycji w akcjach lub poprzez fundusze powiernicze – z poziomu 26 proc. w 2017 roku do 30 procent obecnie.

 

]]>
http://emerytariusz.com/usa-brak-oszczednosci-na-emeryturze-to-najwieksza-obawa-amerykanow/feed/ 0
USA: Kryzys w Facebooku napędzany przez status gwiazdy Zuckerberga http://emerytariusz.com/usa-kryzys-w-facebooku-napedzany-przez-status-gwiazdy-zuckerberga/ http://emerytariusz.com/usa-kryzys-w-facebooku-napedzany-przez-status-gwiazdy-zuckerberga/#respond Tue, 24 Apr 2018 14:10:22 +0000 http://emerytariusz.com/?p=886 „Kryzys prywatności danych w serwisie Facebook był wynikiem niemal całkowitej kontroli firmy przez Marka Zuckerberga”, powiedział w wywiadzie dla Bloomberga  Chris Ailman z California State Teachers ‚Retirement System  (CalSTRS).

„Nie jesteśmy zadowoleni ze sposobu zarządzania Facebookiem”, powiedział Ailman, dyrektor ds. Inwestycji w CalSTRS w telewizji Bloomberg. „Ludzie powinni zdawać sobie sprawę, że nie jest właściwe, gdy w firmie jedna osoba ma status władcy” – dodał. 59-letni Ailman  po wybuchu skandalu związanego z wyciekiem danych osobowych w Facebooku, dezaktywował swoje osobiste konto na Facebooku , dołączając do grona wysokiej rangi osób, w tym Elona Muska, którzy zlikwidowali swoje konta w ramach szerszego protestu „DeleteFacebook”.  Silicon Valley jest zachwycony „jakością gwiazd” prezesów, ale nie jest skuteczny w zakresie ładu korporacyjnego – powiedział Ailman.

CalSTRS jest drugim co do wielkości publicznym funduszem emerytalnym w USA, który zarządza aktywami o wartości 225 miliardów dolarów i w akcjach Facebooka posiada 931,2 milionów USD. Krótko po tym, jak Ailman zdezaktywował swoje konto, fundusz ujawnił plany uzyskania informacji od kierownictwa Facebooka o krokach podejmowanych przez firmę w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkowników.

To nie pierwszy raz, kiedy Ailman, który dołączył do CalSTRS prawie dwie dekady temu, krytykuje działania Facebooka. Wyraził zaniepokojenie brakiem kobiet w zarządzie giganta mediów społecznościowych zaraz po jego ofercie publicznej w 2012 roku.

bloomberg.com

 

]]>
http://emerytariusz.com/usa-kryzys-w-facebooku-napedzany-przez-status-gwiazdy-zuckerberga/feed/ 0
Wielka Brytania: Pracownicy stają przed koniecznością zwiększenia składek http://emerytariusz.com/wielka-brytania-pracownicy-staja-przed-koniecznoscia-zwiekszenia-skladek/ http://emerytariusz.com/wielka-brytania-pracownicy-staja-przed-koniecznoscia-zwiekszenia-skladek/#respond Tue, 17 Apr 2018 08:58:10 +0000 http://emerytariusz.com/?p=883 Miliony brytyjskich pracowników zobaczą, że ich składki emerytalne wzrosną od kwietnia w ramach ostatniego kolejnego etapu wzrost składek wnoszonych do PPE w ramach reformy z 2012 roku.

Od 6 kwietnia minimalna składka pracowników automatycznie zapisanych do pracowniczego programu emerytalnego wzrośnie z 2% do 5%. Składa się na nią 3% od pracownika i 2% od pracodawcy.

Pracownicy mogą płacić mniej, jeśli wkład ich pracodawcy biorą na siebie koszt finansowania składek na poziomie 5%.

Minimalne składki wzrosną ponownie od 6 kwietnia 2019 r., do 5% dla pracowników i 3% dla pracodawców.

Niektórzy eksperci ostrzegają, że wzrost ten może spowodować wzrost rezygnacji z uczestniczenia w PPE.

Vince Smith-Hughes, ekspert specjalizujący w tematyce emerytalnej w firmie Prudential, powiedział: „Wielu młodych ludzi twierdzi, że nie mają wolnej gotówki  i istnieje niebezpieczeństwo, że wzrost składek doprowadzi do tego, że część z nich zrezygnuje Ważne jest, aby pamiętać, że odpowiedzialność za oszczędzanie na emeryturę przesunęła się z państwa na obywateli, a najlepszym sposobem jest rozpoczęcie oszczędzania możliwie jak najwcześniejsze jak najwyższej części naszych zarobków.”

Catherine Doyle, dyrektor ds. Emerytur o Zdefiniowanych Składkach w Newton Investment Management, wezwała rząd do dokonania przeglądu proporcji w jakich składki są finansowane przez pracownika i pracodawcę. Dodała: „Nie można zaprzeczyć, że poczyniono znaczące postępy. Jednak problem pozostaje. Pracownicy oszczędzają zbyt mało, aby sfinansować coraz dłuższy okres pobierania emerytur.”

Opublikowane ostatnio dane Urzędu ds. Statystyki Krajowej (ONS) pokazały, że poziom uczestnictwa pracowników w PPE wzrósł z 67% do 73%  wciągu roku. Jednak prawie połowa pracowników, którzy uczestniczą w PPE w sektorze prywatnym wnosiło własną składkę na poziomie niższym niż 2%.

]]>
http://emerytariusz.com/wielka-brytania-pracownicy-staja-przed-koniecznoscia-zwiekszenia-skladek/feed/ 0
Amerykanie w wieku przedemerytalnym nieświadomi skutków zmienności na rynkach dla ich oszczędności http://emerytariusz.com/amerykanie-w-wieku-przedemerytalnym-nieswiadomi-skutkow-zmiennosci-na-rynkach-dla-ich-oszczednosci/ http://emerytariusz.com/amerykanie-w-wieku-przedemerytalnym-nieswiadomi-skutkow-zmiennosci-na-rynkach-dla-ich-oszczednosci/#respond Tue, 03 Apr 2018 12:38:40 +0000 http://emerytariusz.com/?p=880 Prawie sześć na dziesięć osób w wieku przedemerytalnym i 32% emerytów opisuje swoją podstawową strategię inwestycyjną, że jest koncentrowana na „agresywnym wzroście” lub „umiarkowanym wzroście” – wynika z badania MassMutual.

Emeryci i osoby w wieku przedemerytalnym wyrażają obawy dotyczące ochrony oszczędności emerytalnych przed stratami na giełdzie, ale wielu twierdzi, że ich głównym celem inwestycyjnym jest wzrost, a nie utrzymanie wartości aktywów – tak wynika z najnowszego badania Massachusetts Mutual Life Insurance Co.

W badaniu „MassMutual Saviour Savings Risky” aż 94% osób w wieku przedemerytalnym i 92% emerytów „zdecydowanie zgadza się” lub „raczej zgadza”, że ważne jest podjęcie kroków w celu uniknięcia poważnych strat na giełdzie tuż przed emeryturą. Jeden na dwóch respondentów w wieku przedemerytalnym (49%) i jeden na trzech emerytów (32%) obawia się podejmowania zbyt dużego ryzyka inwestycyjnego.

Jednak badanie wykazało również, że wielu emerytów i osób w wieku przedemerytalnym koncentruje się raczej na wzroście wartości aktywów niż na ich ochronie przed spadkami, bowiem:

59% osób w wieku przedemerytalnym i 32% emerytów opisuje swoją podstawową strategię inwestycyjną jako koncentrację na „agresywnym wzroście” lub „umiarkowanym wzroście”;

32% osób w wieku przedemerytalnym i 49% emerytów charakteryzuje swój portfel emerytalny jako równowagę między wzrostem a zachowaniem oszczędności.

Internetowe badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2018 roku w imieniu MassMutual przez Greenwald & Associates. Wśród ankietowanych było 801 osób, które przeszły na emeryturę nie później niż 15 lat temu, i 804 osoby w przedziale 50-65 lat, które jeszcze nie przeszły na emeryturę.

]]>
http://emerytariusz.com/amerykanie-w-wieku-przedemerytalnym-nieswiadomi-skutkow-zmiennosci-na-rynkach-dla-ich-oszczednosci/feed/ 0
Europejski sektor emerytalny stoi przed poważnymi wyzwaniami http://emerytariusz.com/europejski-sektor-emerytalny-stoi-przed-powaznymi-wyzwaniami/ http://emerytariusz.com/europejski-sektor-emerytalny-stoi-przed-powaznymi-wyzwaniami/#respond Sun, 18 Mar 2018 08:27:18 +0000 http://emerytariusz.com/?p=877 Europejski sektor emerytalny „jest pod presją pilnego rozwiązania problemu” – powiedział Gabriel Bernardino, przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Przemawiając na dorocznej konferencji Handelsblatt w Berlinie w dniu 12 marca 2018 r., Bernardino powiedział, że perspektywy emerytalne są „pod presją wyzwań, ale wciąż obiecujące” i powtórzył potrzebę pomyślnego wdrożenia zarówno paneuropejskiego indywidualnego programu emerytalnego (PEPP), jak i  dyrektywy IORP II (dotyczącej pracowniczych programów emerytalnych).

Przewodniczący EIOPA wypowiadał się po tym, jak Komisja Europejska uruchomiła plan działania w sprawie finansowania trwałego wzrostu, który uwzględniał  poprawkę do dyrektywy IORP II.

Bernardino powiedział, że: „Przed nami dużo pracy, ale pierwszym krokiem we właściwym kierunku będzie skuteczne wdrożenie dyrektywy IORP II. Będziemy kontynuować prace regulacyjne wynikające z wymogów IORP II w obszarach takich jak informowanie członków, zarządzanie i ocena ryzyka. Naszym celem jest zapewnienie płynnego i spójnego wdrażania nowych wymogów, dostarczanie krajowym organom nadzorczym praktycznych rozwiązań, stymulowanie spójnych i skutecznych praktyk nadzorczych w całej Unii Europejskiej.” Podkreślił potrzebę utworzenia „transgranicznych programów emerytalnych”, aby stworzyć „korzyści skali”, co wpłynie na poprawę jakości zarządzania i ograniczy ryzyko inwestycyjne.

W ubiegłym roku EIOPA opublikowała raport na temat testów warunków skrajnych w 2017 r., w którym stwierdzono braki w finansowaniu przyszłych zobowiązań w planach DB oraz w planach hybrydowych; wyniosły one 349 mld EUR w scenariuszu bazowym i aż 702 mld EUR w scenariuszu niekorzystnym.

Bernardino dodał: „Wiele badań wykazało, że w Europie, ale także w wielu innych krajach rozwiniętych i rozwijających się, rośnie nie tylko luka emerytalna, ale także luka w finansowaniu funduszy emerytalnych, którą będzie bardzo trudno zamknąć. Doszedł do wniosku: „Bądźmy realistami. Należy stawić czoła wyzwaniom, a decyzje należy podjąć już teraz. Członkowie systemów i beneficjenci powinni mieć prawo do sprawiedliwego i odpowiedniego poziomu ochrony w całej Unii Europejskiej. „

]]>
http://emerytariusz.com/europejski-sektor-emerytalny-stoi-przed-powaznymi-wyzwaniami/feed/ 0
USA: GE obniża o 2,4 miliarda dolarów największy deficyt emerytalny wśród spółek S & P 500 http://emerytariusz.com/usa-ge-obniza-o-24-miliarda-dolarow-najwiekszy-deficyt-emerytalny-wsrod-spolek-s-p-500/ http://emerytariusz.com/usa-ge-obniza-o-24-miliarda-dolarow-najwiekszy-deficyt-emerytalny-wsrod-spolek-s-p-500/#respond Sun, 11 Mar 2018 10:05:29 +0000 http://emerytariusz.com/?p=874 General Electric Co. obniżył w ubiegłym roku deficyt w poziomie finansowania zobowiązań w swoich planach emerytalnych  o 2,4 miliarda dolarów. Łączny deficyt 28,7 miliardów dolarów spadł o około 8 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, według raportu opublikowanego przez GE. Spółka zamknęła 2017 r. zobowiązaniami w wysokości 100,3 mld USD w ramach swoich programów emerytalnych i 71,6 mld USD w aktywach planów.

Fundusze emerytalne działające w GE są w centrum zainteresowania specjalistów z branży. Wszyscy zainteresowani zadają sobie pytanie, w jaki sposób przedsiębiorstwo wywiąże się ze swoich zobowiązań emerytalnych , mając jednocześnie do czynienia z poważnymi wyzwaniami związanymi z przepływami pieniężnymi i zyskami. Ogromny deficyt w planach emerytalnych komplikuje wysiłki dyrektora generalnego Johna Flannery’ego zmierzające do poprawy sytuacji finansowej GE poprzez zmiany w strukturze konglomeratu z Bostonu.

Choć nierzadko zdarza się, że korporacyjny plan emerytalny działający według zdefiniowanego świadczenia ma deficyt, to w GE na koniec 2016 r. był  on największy wśród spółek S & P 500 i aż o 50% procent większy od kolejnego deficytu ( Lockheed Martin z deficytem 16,9 mld USD). Pozycja w rankingu GE na koniec 2017 r. nie będzie znana, dopóki wszystkie firmy nie wydadzą rocznych sprawozdań , ale wśród spółek, które już opublikowały raporty deficyt GE pozostaje największy.

Spadek deficytu GE to przede wszystkim zasługa „wyników inwestycyjnych, wyższych składek pracodawcy oraz zmian w założeniach dotyczących śmiertelności i wynagrodzeń” – napisano w rocznym raporcie. Pomogło to zrekompensować wzrost zobowiązań, na które wpływają długoterminowe stopy procentowe. GE wskazał także na to, że spadły oczekiwane długoterminowe stopy zwrotu z inwestycji z 7,5 procent do 6,75 procent, co także miało wpływ na deficyt.

Planami emerytalnymi GE objętych jest około  618 000 obecnych i byłych pracowników. Główny plan, jeden z największych w USA, ma  439 000 członków. Poziom przyszłych zobowiązań w planach był dobrze finansowany przez wiele lat. Jednak deficyt wzrósł w ciągu ostatniej dekady z powodu niskich stóp procentowych i niestabilnych rynków finansowych. W aktywach planów jest również ponad 30 milionów akcji GE, które spadły o ponad 50 procent w ciągu ostatniego roku.

Po gruntownym remoncie zarządzania w połowie 2017 r. GE podjęło kroki mające na celu zwiększenie poziomu finansowania w planach emerytalnych. W listopadzie pożyczyła 6 miliardów dolarów na prefinansowanie planu do 2020 r. GE czerpie również korzyści z rosnących stóp procentowych.

bloomberg.com

]]>
http://emerytariusz.com/usa-ge-obniza-o-24-miliarda-dolarow-najwiekszy-deficyt-emerytalny-wsrod-spolek-s-p-500/feed/ 0