ccc

Wszystko o IKE, IKZE i PPE

IKZE i IKE – bez mitów

By on Lipiec 7, 2016 in IKE i IKZE with 0 Comments

cash-1169650__180

Czym jest IKE oraz IKZE? Formalnie – to produkty finansowe występujące w pięciu różnych postaciach (depozytu bankowego, otwartego funduszu inwestycyjnego, polisy ubezpieczeniowej, rachunku maklerskiego oraz dobrowolnego funduszu emerytalnego), których zasady reguluje ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Znaczenie dodatkowych przepisów

Zazwyczaj instytucje finansowe same (w regulaminach) ustalają szczegółowe zasady oferowanych produktów, przestrzegając ogólnych przepisów dotyczących danego podmiotu (banku, zakładu ubezpieczeń na życie czy funduszu inwestycyjnego). W przypadku IKE i IKZE jest inaczej.

Dlaczego? Dodatkowe przepisy w randze ustawy mają zapewnić nam jak najlepsze warunki gromadzenia oszczędności o szczególnym przeznaczeniu – na wypłatę dodatkowego świadczenia emerytalnego.

Domyślam się, że możesz mieć następującą wątpliwość: Czy jednak te dodatkowe przepisy nie są zbytecznym ograniczeniem, niepotrzebną biurokracją?  W dalszej części odpowiadam na to pytanie szczegółowo, z  punktu widzenia osoby oszczędzającej – z twojego punktu widzenia. W kwalifikowanych planach emerytalnych nie jest możliwe stosowanie rozwiązań zbytnio zabezpieczających interes podmiotu zarządzającego, oczywiście kosztem osoby oszczędzającej.

Ulga w  podatku Belki

W jaki sposób ustawodawca zachęca nas do korzystania z IKE i IKZE? Oferuje bardzo ważną ulgę podatkową – zwalnia zyski z inwestowania (lokowania) środków z daniny dla fiskusa; w KPE nie zapłacimy 19% podatku Belki.

Czy to znacząca ulga?

To będzie zależało od rentowności twojego planu. Gdy zyski z lokowania oszczędności wyniosą zero, to 19% od zera daje wynik zero – nie skorzystasz na uldze. Oczywiście napisałem to dla żartu, bo przecież każdy z nas lokuje oszczędności w tym celu aby je pomnożyć i oczekuje jak największego sukcesu. Jeżeli będziesz oszczędzał odpowiednio długo: kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat i, dodatkowo,  zainwestujesz swoje  oszczędności efektywnie – osiągając wysoką stopę zwrotu, to zachowanie w kieszeni 19% kwoty zysku stanowi ogromną korzyść finansową (w ostatniej części otrzymasz praktyczne wskazówki jak osiągnąć sukces inwestycyjny).

Prześledźmy na przykładach ile pieniędzy możesz uchronić przed daniną dla fiskusa.

Jeżeli zainwestujesz 3000 złotych na okres 12-tu miesięcy i wartość twoich oszczędności zwiększy się o 5%, osiągniesz dochód w kwocie 150 zł. Kwota podatku (19% ) wyniesie 28 zł i tyle samo ewentualna ulga podatkowa. Niewiele. Gdy jednak wydłużysz horyzont inwestycyjny do lat pięciu i co miesiąc będziesz wpłacał po planu emerytalnego 250 zł, suma twoich wpłat wzrośnie pięciokrotnie (do 12 tysięcy), a zyski z inwestowania (przy zachowaniu tej samej 5-cioprocentowej stopy zwrotu) do kwoty 2020 zł; wzrost dochodu  będzie wynikał nie tylko z wpłacenia większej kwoty ale także z faktu kumulowania i reinwestowania dochodów przez 5 lat. Tym samym ulga w podatku Belki nabierze dla ciebie dużo większego znaczenia – zostanie ci w kieszeni 385 zł..

Kiedy zyskujesz najwięcej

Wydłużając jeszcze bardziej okres dopłacania środków i kumulacji dochodów cały czas zwiększamy atrakcyjność ulgi podatkowej. W twojej kieszeni pozostanie więcej pieniędzy nie tylko wtedy gdy dłużej będziesz kumulował dochody z inwestowania, ale także wówczas gdy roczna stopa zwrotu będzie wyższa.  Tym samym, ulga w podatku Belki nabiera dla nas największego znaczenia w długim horyzoncie czasowym i wtedy gdy osiągniemy wysoką rentowność. W związku z tym:

korzyść z ulgi w podatku Belki jest największa w efektywnych planach emerytalnych – w horyzoncie kilkudziesięcioletnim, przy osiągnięciu wysokiej rocznej stopy zwrotu.

Spójrzmy na poniższą tabelę. W skali pionowej przyjąłem różne nominalne stopy zwrotu, odpowiednio: 4%, 6%, 8% ,10% i 12%  (realna stopa zwrotu  będzie o 3 punkty procentowe niższa – założyłem stopę inflacji na poziomie 3% rocznie). Natomiast w skali poziomej mamy 5 różnych okresów oszczędzania: 5, 10, 20, 30 i 40 lat. Wspólną dla wszystkich symulacji jest wysokość i częstotliwość opłacania składki –  250 złotych odkładane co miesiąc. Tabela prezentuje ulgę w podatku Belki w dwóch postaciach: procentowo – w odniesieniu do sumarycznej kwoty wpłat oraz kwotowo.

ikeikze

 

Jak widać zwolnienie podatkowe oferowane w KPE będzie miało dla nas najmniejsze znaczenie w krótkim okresie oszczędzania (5 lat) i osiągnięciu niskiej stopy zwrotu (4% nominalnie i 1% realnie) – bo w naszej kieszeni pozostanie 304 złote stanowiące zaledwie 2% sumarycznej kwoty wpłat. Natomiast najwięcej zyska osoba, która już w wieku 25 lat zacznie oszczędzać w KPE i osiągnie wysoką, 12-toprocentową stopę zwrotu (realnie 9%). Wówczas omawiana ulga będzie miała ogromną wartość: pozwoli ci zaoszczędzić kwotę 442 tysięcy złotych – ponad 3 i pół razy wyższą od sumy wpłaconych pieniędzy; niech ktoś takiej osobie spróbuje powiedzieć, że omawiana ulga jest zbyt małą zachętą!

Praktyczne wnioski

Jakie można wyciągnąć wnioski z powyższych symulacji? Są one oczywiste. Wbrew temu co twierdzą niektórzy specjaliści, zwolnienie z podatku Belki jest bardzo atrakcyjną ulgą w planie emerytalnym, mającą dla nas tym większe znaczenie im wcześniej uświadomimy sobie konieczność oszczędzania (im dłużej będziemy oszczędzać) oraz im lepiej przygotujemy się do sporządzenia planu i zarządzania nim w przyszłości (im wyższą stopę zwrotu osiągniemy).

Znasz już pierwszy, według mnie, najważniejszy powód, dla którego warto oszczędzać w KPE. Przejdźmy do następnych atrakcji.

Zachęta podatkowa w IKZE

Od 1 stycznia 2012 roku możemy korzystać z Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. Szkoda, że tak późno, bo ponad 12 lat od wprowadzenia zmian w obowiązkowym systemie emerytalnym ratującym finanse państwa ale też drastycznie obniżających nasze przyszłe świadczenia! Co jest wyjątkowego w tym produkcie? Możliwość odpisywania wpłat od podstawy opodatkowania podatkiem PIT. Jest to jedynie zachęta podatkowa, ponieważ niezapłacony (zwrócony nam) podatek od składek wnoszonych do IKZE będziemy musieli zapłacić w momencie wypłaty środków. W przypadku IKE obowiązuje odwrotna zasada: wpłaty wnosimy z dochodów po opodatkowaniu, natomiast wolna od podatku będzie wypłata środków.

Które rozwiązanie jest dla ciebie bardziej korzystne? Przy tej samej stawce podatku,  efektywność podatkowa IKE i IKZE będzie taka sama. Jeżeli stawka podatku w przyszłości miałaby być wyższa – bardziej korzystne będzie IKE, natomiast przy spadku stawki podatkowej – IKZE okaże się bardziej efektywnym rozwiązaniem.  Przykładowo, jeżeli w całym okresie uczestniczenia w IKZE będziesz płacił podatek dochodowy według najniższej skali podatkowej – 18%, a z IKZE dokonasz jednorazowej wypłaty środków w kwocie powodującej wzrost dochodu do poziomu, przy którym będziesz zobowiązany odprowadzić podatek 30%, IKZE okaże się rozwiązaniem z wyższymi obciążeniami podatkowymi.

Jeżeli jednak wypłaty dokonasz w wieku 65 lat , wówczas zapłacisz podatek zryczałtowany w wysokości 10% i tym samym IKZE okaże się bardziej korzystne podatkowo. Ono okaże się jeszcze bardziej jeżeli  przynajmniej w jednym roku oszczędzania osiągniesz dochód powodujący wzrost stawki podatkowej do 30%.

Bez obaw o treść umowy zapisaną małą czcionką

Jakich warunków nie mogą narzucić nam instytucje finansowe oferujące IKE i IKZE? Po pierwsze w KPE nie ma „przymusu” stałego odkładania pieniędzy – dopłacania składek w określonej wysokości, z określoną częstotliwością. Przykładowo, podpisując umowę ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym (którą możemy nazwać pozaustawowym planem emerytalnym) zobowiązujemy się do regularnego opłacania składek i tylko w wyjątkowych sytuacjach ubezpieczyciel godzi się na czasowe zawieszanie dopłat do planu. Natomiast korzystając z oferty KPE – niezależnie od tego jaka instytucja finansowa nam ją zaoferuje, nie mamy obowiązku regularnego wnoszenia składek, a to oznacza, że w dowolnie określonym czasie możemy przerwać ich opłacanie. Co więcej, my w ogóle nie musimy deklarować, że będziemy kiedykolwiek i cokolwiek dopłacać; podpisujemy umowę, wpłacamy początkowy kapitał i to wszystko

Gdy myślimy o oszczędzaniu na dodatkową emeryturę, naszą podstawową obawą jest ta, że w przyszłości, na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń, nie będzie nas stać na dopłacanie nowych środków, a wówczas instytucja finansowa obciąży nas dodatkowymi opłatami pomniejszającymi wartość środków już odłożonych. Takich obaw nie musisz mieć przy wyborze IKE oraz IKZE.

 W rzeczywistości obowiązuje nas zachowanie pewnej systematyczności wpłat– otóż aby uzyskać uprawnienia do wypłaty środków wolnej od podatku Belki w IKE lub z 10-toprocentowym podatkiem ryczałtowym w IKZE, musimy nie tylko spełnić kryterium wiekowe (ukończyć  odpowiednio 60 lub 65 lat) ale także dokonać wpłat w co najmniej 5 dowolnie wybranych latach kalendarzowych).

Tags: , , ,

Subskrypcja

Podoba Ci się ten artykuł? Dołącz do subskrybentów bloga, a otrzymasz więcej tego rodzaju treści.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Top