Wszystko o IKE, IKZE i PPE

Wielka Brytania: Pracownicy stają przed koniecznością zwiększenia składek

Wielka Brytania: Pracownicy stają przed koniecznością zwiększenia składek

Miliony brytyjskich pracowników zobaczą, że ich składki emerytalne wzrosną od kwietnia w ramach ostatniego kolejnego etapu wzrost składek wnoszonych do PPE w ramach reformy z 2012 roku. Od 6 kwietnia minimalna składka pracowników automatycznie zapisanych do pracowniczego programu emerytalnego wzrośnie z 2% do 5%. Składa się na nią 3% od pracownika i 2% od pracodawcy. […]

Czytaj dalej »

Amerykanie w wieku przedemerytalnym nieświadomi skutków zmienności na rynkach dla ich oszczędności

By on Kwiecień 3, 2018 in Globalny Przegląd Emerytalny with 0 Comments
Amerykanie w wieku przedemerytalnym nieświadomi skutków zmienności na rynkach dla ich oszczędności

Prawie sześć na dziesięć osób w wieku przedemerytalnym i 32% emerytów opisuje swoją podstawową strategię inwestycyjną, że jest koncentrowana na „agresywnym wzroście” lub „umiarkowanym wzroście” – wynika z badania MassMutual. Emeryci i osoby w wieku przedemerytalnym wyrażają obawy dotyczące ochrony oszczędności emerytalnych przed stratami na giełdzie, ale wielu twierdzi, że ich głównym celem inwestycyjnym jest […]

Czytaj dalej »

Europejski sektor emerytalny stoi przed poważnymi wyzwaniami

Europejski sektor emerytalny stoi przed poważnymi wyzwaniami

Europejski sektor emerytalny „jest pod presją pilnego rozwiązania problemu” – powiedział Gabriel Bernardino, przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Przemawiając na dorocznej konferencji Handelsblatt w Berlinie w dniu 12 marca 2018 r., Bernardino powiedział, że perspektywy emerytalne są „pod presją wyzwań, ale wciąż obiecujące” i powtórzył potrzebę pomyślnego wdrożenia zarówno paneuropejskiego […]

Czytaj dalej »

USA: GE obniża o 2,4 miliarda dolarów największy deficyt emerytalny wśród spółek S & P 500

USA: GE obniża o 2,4 miliarda dolarów największy deficyt emerytalny wśród  spółek  S & P 500

General Electric Co. obniżył w ubiegłym roku deficyt w poziomie finansowania zobowiązań w swoich planach emerytalnych  o 2,4 miliarda dolarów. Łączny deficyt 28,7 miliardów dolarów spadł o około 8 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, według raportu opublikowanego przez GE. Spółka zamknęła 2017 r. zobowiązaniami w wysokości 100,3 mld USD w ramach swoich programów emerytalnych […]

Czytaj dalej »

Globalne aktywa emerytalne wzrosły o 13,6% w 2017 roku

Globalne aktywa emerytalne wzrosły o 13,6% w 2017 roku

Globalne aktywa emerytalne wzrosły w 2017 roku o 13,6% do rekordowej wartości 41,35 bln USD, co stanowi największy roczny wzrost w ciągu ostatnich 20 lat, podał instytut Thinking Ahead, organizacja non-profit, która jest częścią grupy Willis Towers Watson. Aktywa emerytalne w 22 największych rynkach wzrosły do najwyższego poziomu od czasu rozpoczęcia badania w 1997 roku. […]

Czytaj dalej »

USA: Pracodawcy rozważają poprawę świadczeń pracowniczych

USA: Pracodawcy rozważają poprawę świadczeń pracowniczych

Badanie przeprowadzone wśród 333 dużych i średnich pracodawców przez firmę doradczą Willis Towers Watson ujawnia, że prawie połowa z nich (49%) rozważa zmianę co najmniej jednego z programów świadczeń pracowniczych w tym lub następnym roku z powodu reformy podatkowej. Dwie trzecie respondentów (66%) planuje lub rozważa wprowadzenie zmian w swoich programach świadczeń, lub już podjęła […]

Czytaj dalej »

69% funduszy emerytalnych uważa, że ich członkowie są zaniepokojeni kwestiami ESG

By on Styczeń 23, 2018 in Globalny Przegląd Emerytalny with 0 Comments
69% funduszy emerytalnych uważa, że ich członkowie są zaniepokojeni kwestiami ESG

Większość (69%) funduszy emerytalnych uważa, że ich członkowie są zaniepokojeni kwestiami środowiskowymi i społecznymi (ESG). Badanie przeprowadzone przez LGT Capital Partners, wśród niemal 100 inwestorów instytucjonalnych na całym świecie, wykazało, że trzy czwarte (76%) właścicieli aktywów włącza kwestie ESG do swoich procesów podejmowania decyzji inwestycyjnych, przy czym, ponad połowa (57%) wykorzystuje kryteria ESG w celu […]

Czytaj dalej »

Harmonizacja podatkowa „wysoce nieprawdopodobna” w europejskim IKE

By on Styczeń 18, 2018 in Globalny Przegląd Emerytalny with 0 Comments
Harmonizacja podatkowa „wysoce nieprawdopodobna” w europejskim IKE

Nowe wnioski dotyczące ogólnoeuropejskiego indywidualnego planu emerytalnego (PEPP) pokazują, że harmonizacja podatków między państwami członkowskimi jest „wysoce nieprawdopodobna”. Jednak możliwe jest wprowadzenie  specjalnych zasad podatkowych dla PEPP. W dokumencie roboczym przedłożonym przez Komisję Gospodarczą i Monetarną Parlamentu Europejskiego 9 stycznia 2018 roku wskazano na potrzebę wprowadzenia PEPP, ale podkreślono kluczowe kwestie dotyczące opodatkowania i dostępności […]

Czytaj dalej »

Europejskie fundusze emerytalne mają bardzo duże deficyty

By on Styczeń 5, 2018 in Globalny Przegląd Emerytalny with 0 Comments
Europejskie fundusze emerytalne mają bardzo duże deficyty

Europejskie fundusze i plany emerytalne działające według formuły zdefiniowanego świadczenia (DB) i plany hybrydowe mają niewystarczające aktywa na pokrycie swoich przyszłych zobowiązań. Taki jest wynik testu warunków skrajnych przeprowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), organ nadzoru Unii Europejskiej. Przedstawiciele EIOPA oświadczyli, że 25% spośród 195 pracodawców oferujących programy znane jako […]

Czytaj dalej »

Rumunia: Składka do OFE będzie niższa od przyszłego roku

By on Grudzień 19, 2017 in Globalny Przegląd Emerytalny with 0 Comments
Rumunia:  Składka do OFE będzie niższa od przyszłego roku

Rumuński rząd obniżył wysokość składki do obowiązkowego systemu emerytalnego drugiego filaru od przyszłego roku z 5,1% wynagrodzenia brutto do 3,75%. To pierwsze cięcie wysokości składki od czasu powstania systemu w 2008 roku. Zrezygnowano z wcześniejszej propozycji premiera Mihaia Tudoza, aby system był dobrowolny. Rząd broni się tym, że przyszłoroczne podwyżki wynagrodzeń spowodują, że realna wartość […]

Czytaj dalej »

Top