Wszystko o IKE, IKZE i PPE

Globalne aktywa emerytalne wzrosły o 13,6% w 2017 roku

Globalne aktywa emerytalne wzrosły o 13,6% w 2017 roku

Globalne aktywa emerytalne wzrosły w 2017 roku o 13,6% do rekordowej wartości 41,35 bln USD, co stanowi największy roczny wzrost w ciągu ostatnich 20 lat, podał instytut Thinking Ahead, organizacja non-profit, która jest częścią grupy Willis Towers Watson. Aktywa emerytalne w 22 największych rynkach wzrosły do najwyższego poziomu od czasu rozpoczęcia badania w 1997 roku. […]

Czytaj dalej »

USA: Pracodawcy rozważają poprawę świadczeń pracowniczych

USA: Pracodawcy rozważają poprawę świadczeń pracowniczych

Badanie przeprowadzone wśród 333 dużych i średnich pracodawców przez firmę doradczą Willis Towers Watson ujawnia, że prawie połowa z nich (49%) rozważa zmianę co najmniej jednego z programów świadczeń pracowniczych w tym lub następnym roku z powodu reformy podatkowej. Dwie trzecie respondentów (66%) planuje lub rozważa wprowadzenie zmian w swoich programach świadczeń, lub już podjęła […]

Czytaj dalej »

69% funduszy emerytalnych uważa, że ich członkowie są zaniepokojeni kwestiami ESG

By on Styczeń 23, 2018 in Globalny Przegląd Emerytalny with 0 Comments
69% funduszy emerytalnych uważa, że ich członkowie są zaniepokojeni kwestiami ESG

Większość (69%) funduszy emerytalnych uważa, że ich członkowie są zaniepokojeni kwestiami środowiskowymi i społecznymi (ESG). Badanie przeprowadzone przez LGT Capital Partners, wśród niemal 100 inwestorów instytucjonalnych na całym świecie, wykazało, że trzy czwarte (76%) właścicieli aktywów włącza kwestie ESG do swoich procesów podejmowania decyzji inwestycyjnych, przy czym, ponad połowa (57%) wykorzystuje kryteria ESG w celu […]

Czytaj dalej »

Harmonizacja podatkowa „wysoce nieprawdopodobna” w europejskim IKE

By on Styczeń 18, 2018 in Globalny Przegląd Emerytalny with 0 Comments
Harmonizacja podatkowa „wysoce nieprawdopodobna” w europejskim IKE

Nowe wnioski dotyczące ogólnoeuropejskiego indywidualnego planu emerytalnego (PEPP) pokazują, że harmonizacja podatków między państwami członkowskimi jest „wysoce nieprawdopodobna”. Jednak możliwe jest wprowadzenie  specjalnych zasad podatkowych dla PEPP. W dokumencie roboczym przedłożonym przez Komisję Gospodarczą i Monetarną Parlamentu Europejskiego 9 stycznia 2018 roku wskazano na potrzebę wprowadzenia PEPP, ale podkreślono kluczowe kwestie dotyczące opodatkowania i dostępności […]

Czytaj dalej »

Europejskie fundusze emerytalne mają bardzo duże deficyty

By on Styczeń 5, 2018 in Globalny Przegląd Emerytalny with 0 Comments
Europejskie fundusze emerytalne mają bardzo duże deficyty

Europejskie fundusze i plany emerytalne działające według formuły zdefiniowanego świadczenia (DB) i plany hybrydowe mają niewystarczające aktywa na pokrycie swoich przyszłych zobowiązań. Taki jest wynik testu warunków skrajnych przeprowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), organ nadzoru Unii Europejskiej. Przedstawiciele EIOPA oświadczyli, że 25% spośród 195 pracodawców oferujących programy znane jako […]

Czytaj dalej »

Rumunia: Składka do OFE będzie niższa od przyszłego roku

By on Grudzień 19, 2017 in Globalny Przegląd Emerytalny with 0 Comments
Rumunia:  Składka do OFE będzie niższa od przyszłego roku

Rumuński rząd obniżył wysokość składki do obowiązkowego systemu emerytalnego drugiego filaru od przyszłego roku z 5,1% wynagrodzenia brutto do 3,75%. To pierwsze cięcie wysokości składki od czasu powstania systemu w 2008 roku. Zrezygnowano z wcześniejszej propozycji premiera Mihaia Tudoza, aby system był dobrowolny. Rząd broni się tym, że przyszłoroczne podwyżki wynagrodzeń spowodują, że realna wartość […]

Czytaj dalej »

USA: Pokolenie X tonie w długach

By on Grudzień 14, 2017 in Globalny Przegląd Emerytalny with 0 Comments
USA: Pokolenie X tonie w długach

Wielu Amerykanów z pokolenia X zmaga się z długiem – tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Allianz Life. Ich zadłużenie niehipoteczne, tj. zadłużenie z tytułu kart kredytowych i pożyczek studenckich, wzrosło o 15% od 2014 roku, z 20 000 do 23 000 USD. Czterdzieści dziewięć procent  spłaca tylko część zadłużenia z tytułu kart kredytowych każdego […]

Czytaj dalej »

USA: Emeryci wydają każdego roku tylko 1% aktywów

By on Grudzień 6, 2017 in Globalny Przegląd Emerytalny with 0 Comments
USA: Emeryci wydają każdego roku tylko 1% aktywów

Badania przeprowadzone przez BlackRock Retirement Institute i Employee Benefit Research Institute (EBRI) wykazały, że po prawie dwóch dekadach emerytury, przeciętny emeryt posiada nadal 80% swoich oszczędności emerytalnych. Naukowcy twierdzą, że taki wynik badania stanowi wyzwanie dla powszechnie wyrażanych obaw o to, że emeryci zbyt szybko skonsumują swoje oszczędności. Odkryli również, że ponad jedna trzecia emerytów […]

Czytaj dalej »

Niemcy przewodniczą inicjatywie G20 promującej inwestycje w Afryce

By on Listopad 27, 2017 in IKE i IKZE with 0 Comments
Niemcy przewodniczą inicjatywie G20  promującej inwestycje w Afryce

3Kryzys uchodźców w Europie pobudził nową inicjatywę wspierania inwestycji sektora prywatnego w Afryce, zakomunikował przedstawiciel niemieckiego ministerstwa finansów. Compact With Africa (CWA) to inicjatywa 20 największych gospodarek świata (G20) promująca inwestycje sektora prywatnego w Afryce, między innymi w infrastrukturę. Celem tej inicjatywy jest zmniejszenie ryzyka inwestycji prywatnych na rzecz zrównoważonego wzrostu w drodze umów poszczególnych […]

Czytaj dalej »

USA: Rekordowa wartość sald na kontach 401(k)

By on Listopad 23, 2017 in Globalny Przegląd Emerytalny with 0 Comments
USA:  Rekordowa wartość sald na kontach 401(k)

W trzecim kwartale średnie saldo w planie 401 (k), którymi zarządza Fidelity Investments wyniosło 99.900 USD, co stanowi wzrost o 2,25% w porównaniu z 97.700 USD w poprzednim kwartale oraz wzrost aż o 31,27% w stosunku do średniej wartości bilansowej wynoszącej 76 100 USD pięć lat temu. Saldo na indywidualnym koncie emerytalnym (IRA) również wzrosło, […]

Czytaj dalej »

Top