Wszystko o IKE, IKZE i PPE

Pensions Europe wzywa Rumunię do zabezpieczenia funduszy emerytalnych

By on Czerwiec 13, 2018 in Globalny Przegląd Emerytalny with 0 Comments

Komunikat wydany przez „Pensions Europe” (PE) głosi, że rząd rumuński powinien zabezpieczyć prywatny system emerytalny. Rząd planuje wstrzymać przekazywanie składek do funduszy emerytalnych należących do II filara.

 

Rząd obniżył już składki emerytalne z 5,1% wynagrodzenia brutto do 3,75% w styczniu 2018 r.

Działanie to miało na celu zwiększenie dochodów budżetowych. “Pensions Europe” ostrzega, że kraj stoi w obliczu poważnych problemów demograficznych, a do roku 2060 na każdego emeryta przypadać będą mniej niż dwie osoby w wieku produkcyjnym.

 

Konsekwencje sytuacji, w której malejąca liczba aktywnych zawodowo osób będzie musiała wspierać rosnącą liczbę emerytów, stanowią ogromne obciążenie dla finansów publicznych kraju i wymagają środków mających na celu zapewnienie długoterminowej finansowej stabilności rumuńskiego systemu emerytalnego.

 

Komentując zaistniałą sytuację, sekretarz generalny PE Matti Leppälä,  powiedział: „Rumuńskie Stowarzyszenie Funduszy Emerytalnych –  APAPR, wraz z czternastoma innymi rumuńskimi stowarzyszeniami finansowymi, podpisało wspólne oświadczenie, w którym wzywa rząd rumuński do ochrony projektu prywatnego systemu emerytalnego”. „Pensions Europe” popiera to stanowisko.

Organizacja odwołała się również do raportu Komisji Europejskiej z 2018 roku w sprawie adekwatności emerytur, w którym zauważono, że chociaż rumuński system emerytalny zapewnia obecnie wysoką stopę zastąpienia, sytuacja zmieni się do 2056, przy czym stopa zastąpienia emerytury spadnie o ponad połowę we wszystkich zakładanych scenariuszach. Reasumując, PE ostrzegła, że nastąpią „konkretne i niepokojące konsekwencje dla emerytur” i stwierdziła, że oczywiste jest, iż publiczny system emerytalny nie wystarczy.

Janwillem Bouma, prezes PE, powiedział: „System emerytalny, który obejmuje także finansowane prywatnych funduszy emerytalnych, jest w stanie lepiej realizować różne cele i jest bardziej odporny na zagrożenia związane z bezpieczeństwem finansowym osób starszych. Decyzja podjęta dziesięć lat temu w Rumunii – utworzenie trzyfilarowego systemu emerytalnego  – okazała się sukcesem, o czym świadczą bardzo dobre wyniki finansowe rumuńskich funduszy emerytalnych oraz znaczny rozwój lokalnych rynków finansowych. Rząd rumuński powinien rozważyć podniesienie wysokości składek przekazywanych do OFE, zamiast je zmniejszać”.

Ponadto w komentarzu PE stwierdzono, że bardzo ważne jest, aby udział OFE w publicznym systemie emerytalnym był kontynuowany. Podkreślono, że dziesięć lat temu Rumunia podjęła właściwą decyzję w sprawie utworzenia wielofilarowego systemu emerytalnego.

 

Tags: , , ,

Subskrypcja

Podoba Ci się ten artykuł? Dołącz do subskrybentów bloga, a otrzymasz więcej tego rodzaju treści.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Top