Wszystko o IKE, IKZE i PPE

Połowa Finów i Holendrów kończy karierę przed osiągnięciem wieku emerytalnego

By on Październik 11, 2018 in Globalny Przegląd Emerytalny with 0 Comments

Jak wynika z przeprowadzonych badań, ponad połowa Finów i Holendrów przedwcześnie kończy swoją aktywność zawodową. Tym samym starsi pracownicy stają się grupą zagrożoną bezrobociem.
Według badań przeprowadzonych przez Fińskie Centrum Emerytalne (ETK) kobiety w podeszłym wieku i słabo wykształceni pracownicy to dwie szczególnie zagrożone bezrobociem grupy.  Porównanie emerytur w Finlandii i Holandii stało się wcześniej tematem rozprawy doktorskiej Aarta Jana Riekhoffa.

Badanie dotyczyło życia fińskich i holenderskich pracowników, których losy zawodowe śledzono od połowy lat pięćdziesiątych do momentu, w którym wspomniani pracownicy przeszli na emeryturę. Uzyskane dane pozwoliły wysnuć wniosek, że przejście na emeryturę jest procesem długotrwałym i nie można już mówić w tym kontekście o pojedynczym wydarzeniu. Reformy z 2000 roku przyczyniły się do wydłużenia okresu aktywności zawodowej w obu krajach.
Jak zauważył Riekhoff, najczęstsze powody przedwczesnego zaprzestania aktywności zawodowej wiążą się z bezrobociem lub ze złym stanem zdrowia pracowników. Wiele osób otrzymuje ponadto pewne wsparcie materialne, zanim trwale zakończy pracę.

– Ryzyko przedwczesnego zakończenia pracy zwiększa się w przypadku osób z niskim wykształceniem, które pracują w mało stabilnych warunkach i niewiele zarabiają W rezultacie  emerytury tych ludzi są dość niskie. Potrzebujemy interwencji na wczesnym etapie, jeśli chcemy, aby nasi starsi pracownicy dłużej pozostawali na rynku pracy – stwierdził  Riekhoff.

W Finlandii co dziesiąta osoba przechodzi na emeryturę bezpośrednio ze stanu bezrobocia, natomiast w Holandii wiele kobiet pracuje w niepełnym wymiarze godzin.

– Obserwując czynniki, które przyczyniają się do zjawiska, jasne jest, że wyższe wykształcenie zmniejsza ryzyko zakończenia pracy przed osiągnięciem wieku emerytalnego –  zauważył Riekhoff.

W przeprowadzonych badaniach przeanalizowano dane 2277 osób w Holandii urodzonych w latach 1943-1945 i 12843 osób urodzonych w latach 1940-1946. Dane fińskie obejmowały 56 000 osób urodzonych w 1948 roku oraz 238 099 osób urodzonych w latach 1937-1948.

 

Tags: ,

Subskrypcja

Podoba Ci się ten artykuł? Dołącz do subskrybentów bloga, a otrzymasz więcej tego rodzaju treści.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Top