Wszystko o IKE, IKZE i PPE

UE: Propozycje Komisji Europejskiej dotyczącego zrównoważonego finansowania

By on Czerwiec 6, 2018 in Globalny Przegląd Emerytalny with 0 Comments

Europejska organizacja lobbystyczna „Pensions Europe” przyjęła z zadowoleniem ostatnie wnioski legislacyjne Komisji Europejskiej, które dotyczą wdrożenia planu działania w zakresie zrównoważonego finansowania.

Komisja Europejska opublikowała 24 maja br. trzy wnioski ustawodawcze, powstałe w ramach zobowiązania do stania się światowym liderem w walce ze zmianami klimatu. Jedną z propozycji jest ustanowienie systemu klasyfikacji w odniesieniu do zrównoważonej działalności gospodarczej.

„Wniosek definiuje zharmonizowane kryteria dla określenia, czy działalność gospodarcza jest zrównoważona pod względem środowiskowym. Krok po kroku Komisja określi działania, które kwalifikują się jako »zrównoważone«, biorąc pod uwagę istniejące praktyki rynkowe i inicjatywy oraz korzystając z porady technicznej grupy ekspertów, która jest obecnie tworzona. Powinno to zapewnić podmiotom gospodarczym i inwestorom jasność, które działania uznaje się za zrównoważone, co pozwoli podejmować bardziej świadome decyzje” – stwierdzili przedstawiciele Komisji.

Zaproponowano ponadto wprowadzenie obowiązku informowania przez inwestorów instytucjonalnych o zakresie zrównoważonych inwestycji i ryzyka zrównoważonego rozwoju. Cel to ustanowienie „spójności i jasności” w kwestii tego, w jaki sposób inwestorzy instytucjonalni, tacy jak zarządzający aktywami, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne lub doradcy inwestycyjni, powinni uwzględniać czynniki środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego (ESG) w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Komisja stwierdziła, że dokładne wymogi zostaną bardziej szczegółowo określone w aktach delegowanych, które będą przyjęte w kolejnym etapie prac.

Tags: , , , ,

Subskrypcja

Podoba Ci się ten artykuł? Dołącz do subskrybentów bloga, a otrzymasz więcej tego rodzaju treści.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Top